Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Bublar Group AB: Bublar Group AB (publ) noteras på NGM Nordic MTF med första handelsdag måndagen den 6 november

Pressmeddelande 01/11/2017

Bublar Group AB (publ) noteras på NGM Nordic MTF med första handelsdag
måndagen den 6 november 2017. Bolagets aktie kommer att handlas under
kortnamnet BUBL MTF och teckningsoptionerna under kortnamnet BUBL
TO1.

Inför noteringen har Bublar genomfört en nyemission motsvarande 23,5
Mkr. Då nyemissionen övertecknades utnyttjades även möjligheten att
utöka erbjudandet genom en riktad nyemission om 5,0 Mkr vilket totalt
tillför bolaget 28,5 Mkr före emissionskostnader.

RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Bergh & Co Advokatbyrå
AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen på NGM
Nordic MTF. G&W Fondkommission är Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:

Magnus Granqvist, VD

E-post: magnus.granqvist@bublar.com

Tel: +46 (0)8-559 251 20

BUBLAR I KORTHET

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla
spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de
snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade
tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör
för bolaget att skapa mobilspel och appar där stora volymer av
användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med
varandra. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför
lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social app där
användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras
innehåll.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga
units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt
Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon
delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 16:40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bublar-group-ab/r/bublar-group-ab--publ--noter...
http://mb.cision.com/Main/16283/2380929/745255.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.