Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Bublar Group AB (publ): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI - DECEMBER 2018 BUBLAR GROUP AB (publ)

OKTOBER - DECEMBER 2018

·
Bublar Group AB förvärvade i oktober Vobling AB, för 49,8 MSEK genom
emission av ca 6,5 miljoner aktier och 6,9 MSEK kontant. En riktad
emission till ett fåtal investerare tillförde ca 10 MSEK. Vobling
konsolideras från och med 17 oktober.

·
Nettoomsättningen för koncernen ökade till 3 121 TSEK (20 TSEK) under
kvartalet. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -6 892
TSEK (-3 937 TSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 689 TSEK
(-4 435 TSEK). Resultatet per aktie blev -0,25 kr (-0,10 kr).

·
Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år är främst
hänförlig till att omsättningen från Vobling AB ingår. Kostnaderna är
högre än under motsvarande period 2017 genom att Vobling inkluderas,
utvecklingsstart av Hello Kitty-produktionen samt engångskostnader
för förvärvet av Vobling. Avskrivningarna på teknisk plattform och
goodwill belastade med 2 458 TSEK (455 TSEK).

·
Vobling har under kvartalet fått flera nya uppdrag från bl a Saab, SJ
och Electrolux.

·
Koncernens kassa uppgick till 20 309 TSEK (20 596 TSEK) vid periodens
slut.

·
AR-spelet Glowing Gloves har under testperioden (open beta) haft ca 70
000 nedladdningar utan intäkter. Marknadsföring påbörjas i mars mot
valda marknader.

·
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 3 472 TSEK (20 TSEK)
under 2018. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -19
872 TSEK (-13 369 TSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24
403 TSEK (-13 744 TSEK). Resultatet per aktie blev -0,62 kr (-0,44
kr). Den högre förlusten beror på att utvecklingskostnader endast
aktiverats med 24 TSEK (6 388 TSEK) samt högre avskrivningskostnader
på aktiverat arbete och goodwill om 4 859 TSEK (375 TSEK).

·
Bublars spelprodukter är fortfarande i utvecklingsfas. Från och med
2018 tillämpar Bublar en redovisningsprincip som innebär att
utvecklingskostnader för spelverksamheten kostnadsförs löpande,
vilket får en stor inverkan på jämförelsen av resultatutvecklingen.

·
Två riktade kontantemissioner i augusti och oktober till kvalificerade
investerare har tillfört ca 30 MSEK.

JANUARI - DECEMBER 2018

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·
Emissionen baserat på nyttjandet av TO1 2017/18 tillförde ca 6,2 MSEK
trots en turbulent period för aktier i spelsektorn i december.

·
Potentialen i licensavtalet med japanska Sanrio gör att Bublar
prioriterar produktionen av Hello Kitty AR-spelet. Detta medför att
Glowing Gloves och Otherworld Heroes möter marknaden senare och att
det tidigare kommunicerade målet att nå positivt kassaflöde för
koncernen i kvartal 2 flyttas fram till kvartal 4.

KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS GRANQVIST

Vi kan stolt konstatera att Bublar Group tagit positionen som det
största noterade nordiska spel- och applikationsbolaget inom
Augmented-/Virtual Reality-teknologin. Genom förvärvet av det
snabbväxande bolaget Vobling, med en stark kundbas och löpande
uppdrag, har vi ökat Bublars expansionsmöjligheter. AR/VR-tekniken
skapar nya möjligheter inom spel, mobilupplevelser och inom många
sektorer inom B2B-marknaden. Tillsammans är vi ca 45 anställda och
kan tillvarata affärsmöjligheterna bättre än någonsin tidigare.
Dotterbolaget Vobling Asia i Manila, Filippinerna, utgör en
högkvalitativ och effektiv produktionsresurs i koncernen.

Efterfrågan från företag på innovativa AR/VR-tjänster växer starkt då
relativt små hårdvaruinvesteringar behövs för implementering av
lösningar. Smarta telefoner och läsplattor finns redan hos kunderna
och i organisationerna. Uppdragen inkluderar initiala prototyper men
vi ser att de också ökar i omfattning då kunderna upptäcker de stora
möjligheterna med att använda AR/VR-tekniken som en naturlig del i
verksamheten. Genom interaktiv visualisering av produkter, miljöer
och scenarier vill företagen integrera tekniken för att öka
effektivitet och produktivitet i produktions-, utbildnings- och
säljprocesser.

Uppdraget med SJ som vi informerade om i december och som sträcker sig
fram till början av 2020, är ett utmärkt exempel på detta. Projektet
att vidareutveckla utbildningsmoduler i VR för ett flertal tågtyper
ur SJ:s fordonsflotta är ett av Voblings hittills största uppdrag.
SJ:s personal kommer att kunna öva på rutiner ombord, simulera
säkerhetsprocesser och träna på olika scenarier i VR. SJ sparar stora
kostnader och ökar sin utbildningseffektivitet.

Bublar har fått i uppdrag att gå vidare med nästa fas i det under 2018
kommunicerade pilotprojektet med ett av världens största bolag inom
travel retail med verksamhet i 60 länder.

Spelstudion

I somras kunde vi informera om att Bublar ingått ett licensavtal med
japanska Sanrio. Bublar kommer att utveckla och lansera spel som
bygger på en av världens mest populära tecknade figurer, Hello Kitty,
och mer än 400 av bolagets övriga karaktärer. Avtalet ger oss stora
möjligheter att bygga ett mobilspel med global potential. Sanrios
licensierade produkter, där Hello Kitty, är överlägset störst,
omsatte under 2017 ca 4,6 miljarder USD i konsumentled (retail sales)
vilket visar på kraften i varumärket.

Bublar står för produktion och lansering och behåller merparten av
intäkterna från spelen, främst hänförliga till annonsering och köp
inuti spelet. Nu jobbar vi för att ha Hello Kitty-spelet färdigt i en
första testversion under sommaren och med kommersiell lansering
planerad i slutet av året. Vi prioriterar resurser för att hålla den
tidplanen. Potentialen för Bublar med ett bra utvecklat mobilspel av
denna kaliber är betydande.

I slutet av september publicerades beta-versionen av vårt nya
boxningsspel Glowing Gloves på App Store. Genom att använda Apples
senaste AR-teknik i mobilen har vi skapat en unik spelupplevelse
baserat på s k motion tracking där man förflyttar sin boxare i ringen
genom att fysiskt förflytta sig i rummet. Liknande sportspel finns
vad vi känner till inte sedan tidigare. Vi har visat på en bra
kreativ höjd där vi sätter ny teknik i ett underhållande sammanhang.
Ca 70 000 användare har laddat ner och spelat Glowing Gloves under
testperioden. Vi kommer under mars att påbörja
marknadsföringsinsatser för spelet.

Bublars fantasy-baserade mobilspel med arbetsnamnet Mercury har nu
fått sitt officiella namn - Otherworld Heroes. I detta platsbaserade
MMORPG*-spel kan spelarna gå samman för att gemensamt lösa uppdrag på
spelplanen. Vi har precis startat inbjudningarna till utvalda
testgrupper för att delta i den kommande beta-versionen av spelet som
planeras starta under kvartal 2. Bublars egenutvecklade kartsystem
och plattform står i fokus för utvecklingen av detta s k "real-world
AR-game" där alla spelare kan mötas i en och samma spelvärld och där
fantasin blandas med verklighet.

Potentialen i spellicensen med japanska Sanrio gör att vi prioriterar
produktionen av Hello Kitty AR-spelet. Detta medför att Glowing
Gloves och Otherworld Heroes kommer att möta marknaden senare än vi
tidigare haft som mål och därmed förskjuts tidpunkten för när
intäkter kan infalla. Detta innebär att vi sannolikt inte når det
tidigare målet om att vara kassaflödespositiva i kvartal 2 2019 utan
bedömer att detta kan ske i slutet av kvartal 4 2019.

Fler och starka aktieägare

I den riktade aktieemissionen som genomfördes i augusti fick vi
glädjande in institutionella ägare i form av Handelsbanken Fonder och
IKC Fonder. De köpte sedan ytterligare aktier i emissionen i oktober
som gjordes för att finansiera kontantdelen av förvärvet av Vobling.
Ägarkretsen kunde då dessutom vidgas med Sensor Fonder. Vid utgången
av december hade Bublar drygt 2 500 aktieägare, vilket är ca 100 fler
än vid förra kvartalsskiftet.

Under december kunde ägarna av teckningsoptionerna 2017/18 nyttja
dessa för att köpa nyemitterade aktier till priset 6,40 kr. Vi tror
att den instabila aktiemarknaden generellt och en turbulens hos några
andra spelbolag i början av teckningsperioden fick en negativ
påverkan på optionsägarnas investeringsvilja då marknadskursen delvis
låg under teckningskursen under stora delar av teckningsperioden.
Trots detta tecknades ändå 970 162 aktier, vilket tillförde bolaget
drygt 6,2 MSEK i kapital och likvida medel efter periodens utgång.

2019 kommer bli Bublar Groups mest spännande år hittills

Vi har tre kommersiella mobilspellanseringar framför oss under året
där i synnerhet Hello Kitty-spelet kan sätta oss på världskartan.
Dessutom är vi mycket bra positionerade i den växande
företagsmarknaden. Koncernen har därigenom en balans av "hit-driven"
spelutveckling med global potential i kombination med mer
traditionell B2B-försäljning av lösningar i AR/VR-teknologins
framkant tillsammans med flera ledande svenska exportbolag som
kunder. Vi ska fortsätta växa och ta position på den snabbväxande
AR/VR-marknaden som förväntas växa från låga nivåer till ca 7 mdr USD
i mjukvarusegmentet redan 2020. Vår tillväxtresa har bara börjat.

VD MAGNUS GRANQVIST

*) MMORPG - Massively Multiplayer Online Role Playing Game

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande
nordiska noterade bolaget inom Augmented- och Virtual Reality.
Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsumenter och företag
baserat på den senaste tekniken.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W
Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon:
08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD Bublar:
magnus.granqvist@bublar.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bublar-group-ab--publ-/r/bokslutskommunike--ja...
https://mb.cision.com/Main/16283/2746068/995013.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.