Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

Bublar Group AB (publ): BUBLAR GROUP AB (publ) GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AVSEENDE FÖRVÄRVET AV VOBLING AB

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 24 maj 2018 har
Bublars styrelse, vilket omnämnts i bolagets pressrelease tidigare
idag, fattat beslut om en apportemission om 6 518 193 aktier som
dellikvid vid förvärvet av Vobling AB. För att finansiera
kontantdelen av köpeskillingen har Bublars styrelse nu även fattat
beslut om en riktad kontant nyemission om 1 567 398 aktier till ett
fåtal kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till
6,38 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av bl a Sensor Fonder, Handelsbanken Fonder,
IKC Fonder och Per Anders Wärn varav Sensor Fonder är den största med
ca 3,5 mkr. Wärn har under 10 år varit verksam i ledningen för
Gartner, Connecticut, USA, världens ledande företag inom Research &
Advisory och ansvarat för Gartners globala konsultverksamhet.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras ca 10 mkr före
transaktionskostnader. Teckningskursen är 6,38 kronor och ligger inom
spannet för aktiekursen vid dagens handel och motsvarar därtill
dagens volymvägda genomsnittskurs. Transaktionen har genomförts genom
ett book-building-förfarande arrangerat av G&W Fondkommission och
bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor. Efter nyemissionen kommer
det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 40 051
036 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 1 144 110 kr vilket
innebär en utspädningseffekt om cirka 20 procent baserat på det
totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen och även
inklusive den apportemission om 6 518 193 aktier som Bolaget
beslutade om tidigare idag med anledning av förvärvet av Vobling AB.
De nya aktierna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF
efter betalning och registrering.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka
och diversifiera aktieägarbasen samt att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kontantdelen av
förvärvslikviden. Detta för att snabbt och effektivt säkerställa
förvärvet av Vobling AB utan att urholka bolagets operationella
likviditet. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i
samband med emissionen. Setterwalls Advokatbyrå och Advokatfirman
Carthiel har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lindell, CFO Bublar Group AB (publ)

Tel: 070-841 83 14

E-post: anders.lindell@bublar.com

Magnus Granqvist, VD Bublar Group AB (publ)

Tel: 0733-311 776

E-post: magnus.granqvist@bublar.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 22.10 CET.

OM BUBLAR GROUP

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser, spel och appar som
kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten
augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en
egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa
mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan
interagera och kommunicera med varandra.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W
Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon:
08-559 251 20

Hemsida: (http://www.bublar.com/)www.bublar.com
För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD eller Anders
Lindell, CFO, investorrelations@bublar.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bublar-group-ab--publ-/r/bublar-group-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/16283/2646181/927607.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.