Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Bublar Group AB (publ): Bublar Group genomför riktad nyemission om ca 45 Mkr

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 2 april 2020 har
styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant
nyemission av 11 935 897 antal aktier. Teckningskursen har
fastställts till 3,90 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av en grupp professionella investerare
bestående av bland annat Handelsbanken Fonder, Brofund Equity AB och
Pegroco Invest AB.

Genom nyemissionen kommer Bublar att tillföras ca 46,5 Mkr före
transaktionskostnader. Teckningskursen på 3,90 kronor per aktie
motsvarar en rabatt om ca 15,8 procent jämfört med gårdagens
stängningskurs samt en premium om ca 8,6 procent jämfört med den
volymvägda genomsnittskursen för de 30 senaste handelsdagarna.

Transaktionen har genomförts genom en accelererad bookbuilding
arrangerad av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på
marknadsmässiga villkor med beaktande av aktuella förutsättningar.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i
Bublar att uppgå till 83 249 038 och aktiekapitalet kommer att ha
ökat till ca 2 378 092 kr vilket innebär en utspädningseffekt om ca
34 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter
transaktionen och förvärvet. Smärre justeringar av ovanstående
siffror kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare
likviditet. Detta sker för att stärka kapitalbasen i samband med det
förvärv av Goodbye Kansas Holding AB som pågår. Den riktade
emissionen är villkorad av att förvärvet av Goodbye Kansas Holding AB
genomförs. Detta enligt de villkor som presenterats i pressmeddelande
29 april kl. 23.00.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen.

För mer information kontakta:

Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com, mobil: 0708 28 38 34
eller

Anders Lindell, CFO: anders.lindell@bublar.com, mobil: 0708 41 83 14
Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08.50 CET.

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag
specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR).
Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment,
Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling,
Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work,
Shop and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm,

email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bublar-group-ab--publ-/r/bublar-group-genomfo...
https://mb.cision.com/Main/16283/3101447/1239633.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.