Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Bublar Group AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019, Bublar Group

Nya storkunder, omställning mot skalbara intäkter och notering på
Nasdaq First North Growth Market

- Vårt tredje kvartal och perioden därefter har på många sätt varit
mycket tillfredställande. Vi har fått flera nya stora kunder och vi
har fått in fler investerare genom två nyemissioner på totalt ca 50
Mkr och noterat aktien på Nasdaq First North Growth Market. Den
strategiska plan som vi arbetar efter innebär att vi investerar
vidare i våra titlar på spelplattformen, att vi ställer om mot
skalbara intäkter inom B2B och att vi aktivt verkar för nya förvärv,
säger Maria A Grimaldi, VD Bublar Group

Läs hela VD ordet nedan

Läs hela rapporten här
https://bublar.com/investor-relations/financial-reports/

Delår, 1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen ökade till 11 818 (351) Tkr
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22 258 (-12
978) Tkr

· Resultat efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier
och goodwill

(EBIT) uppgick till -32 785 (-15 050) Tkr
· Resultat före skatt uppgick till -32 715 (-15 136) Tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,47) kr
· Upplösningen av skattefordran för 2016 och 2017 om 4 744 Tkr
påverkar det redovisade resultatet för perioden negativt. Den
bokföringstekniska förändringen påverkar inte kassaflödet.

· Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av perioden till 8 659
(22 001) Tkr.

Efter perioden har en nyemission om ca 40 Mkr före emissionskostnader
genomförts.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen ökade till 3 977 (25) Tkr
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 025 (-3 552)
Tkr

· Resultat efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier
och goodwill (EBIT) uppgick till -11 108 (-4 244) Tkr

· Resultat före skatt uppgick till -11 067 (-4 266) Tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,13) kr

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Bublar har vunnit ett globalt ramavtal för Scania gällande
lösningar inom datorgenererade bilder och grafik (CGI), Virtual
Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Bolaget har också fått order
från norska tågoperatören Vy för utveckling av VR-applikationer för
utbildning och simulering.

· Det finska bolaget Sayduck förvärvades och utvecklades positivt
under perioden. Sayduck har en SaaS-plattform för
produktvisualisering i 3D och AR. Ett utökat samarbete inleddes med
amerikanska Pixels.com, världens största digitala marknadsplats för
konst, avseende visualisering av deras produktkatalog.

· Under september utökades licenserna för mobilspelet Hello Kitty
AR: Kawaii World till att omfatta ytterligare 46 länder, bland annat
Japan, Sydkorea, Hongkong, Taiwan samt Sydostasien och Sydamerika.
Det innebär att Bublar utökat distributionsrätten för Hello
Kitty-mobilspelet till sammanlagt 160 länder med 5 miljarder
invånare.

· Bublar har ingått samarbete med Google Maps för augmented
reality-spelet

Hello Kitty AR: Kawaii World. Samarbetet med Google Maps ger Bublar
tillgång till den mest framstående karttjänsten i världen.

· Bolaget genomförde en riktad nyemission i juli på ca 10 MSEK.

Viktiga händelser efter tredje kvartalet

· Bublar genomförde en riktad nyemission om ca 40 MSEK i syfte att
bredda aktieägarbasen och öka satsningen på bolagets B2B-lösningar
samt utvecklings- och marknadsföringsresurser för spelutvecklingen.

· Bublars aktie noterades på handelsplatsen Nasdaq First North
Growth Market den 11 november 2019. Den var tidigare noterad på NGM
Nordic MTF.

· Bolaget fick en strategisk order från Saab avseende utvecklingen
av en virtuell utbildningsplattform inom segmentet flygande
övervakning.

Verkställande direktörens kommentar

Nya storkunder, omställning mot skalbara intäkter och notering på
Nasdaq First North Growth Market

Vårt tredje kvartal och perioden därefter har på många sätt varit
mycket tillfredställande. Vi har fått flera nya stora kunder och det
är glädjande att vi hittills i år har vunnit alla upphandlingar vi
deltagit i. Vi har fått in fler investerare genom två nyemissioner på
totalt ca 50 Mkr och noterat aktien på Nasdaq First North Growth
Market. Den strategiska plan som vi arbetar efter innebär att vi
investerar vidare i våra titlar på spelplattformen, att vi ställer om
mot skalbara intäkter inom B2B och att vi aktivt verkar för nya
förvärv.

Inom våra affärsområden på företagssidan har vi fått bevis på att vi
är på rätt väg genom vunna kunder och efterfrågan på våra produkter
och tjänster har ökat sedan förra kvartalet. Vi ser stor potential i
vårt senaste förvärv till gruppen, Sayduck, där avtalet med
Pixels.com har visat vägen. För koncernen har vi ett negativt
resultat då vi, enligt plan, fortsatt investerar i spelplattformen
och kostnadsför dessa investeringar direkt mot resultatet.

Vi lägger nu stort fokus på att utveckla vår verksamhet mot skalbara
produkter och erbjudanden i kombination med konsultbaserade intäkter.
XR-marknaden är i tidigt skede och vi är väl positionerade för att
kunna produktifiera vår kunskap och växa med våra kunder. Kunder som
SJ, Saab, Scania, norska Vy, Kalmar (Cargotec Sweden) och Electrolux
har tidigt insett nyttan och värdet av att använda XR-teknologi i
sina verksamheter.

Sayducks SaaS-plattform för 3D-visualisering för e-handelsbolag ger
stor affärsnytta för de kunder som använder den. Vi kommer att satsa
ytterligare resurser för utveckling och marknadsföring av nya
funktioner och produkter på den plattformen. Bland annat med vår
samarbetspartner och kund Shopify, en av världens största
e-handelsplattformar.

Under den senaste perioden har vi således befäst vår position som
nordens ledande noterade XR-teknologibolag. Vi ser att våra kunder
har förtroende för vår spetskompetens inom Virtual Training,
E-commerce 3D- och AR-visualisering genom att vi vunnit ett flertal
långsiktiga ramavtal och prototypuppdrag för vidare ordrar.

Fortsatt utveckling av spelplattformen

Med vår plattform för kartbaserade AR-mobilspel kan vi förverkliga
våra egna och även våra kunders visioner. Intresset är stort för vår
expertis inom realtidsbaserade mobilspel och vi ser en stor möjlighet
att arbeta med fler större franchise i framtiden.

Vi har jobbat intensivt med våra två egna titlar Otherworld Heroes och
Hello Kitty AR: Kawaii World. Det andra betatestet av Otherworld
Heroes förbereds just nu och påbörjas under januari. Nu i november
släpper vi trailern för Hello Kitty AR: Kawaii World och öppnar upp
för fans att förregistrera sig.

Vi har fortsatt ambitionen att lansera Hello Kitty AR: Kawaii World i
samband med OS i Tokyo 2020. Genom våra egna spelproduktioner får vi
ett skyltfönster mot omvärlden för vår spelplattform där vi kan visa
hur nästa generations platsbaserade AR-spel kan se ut.

Investeringar och strategiska samarbeten i fokus

Som nordens ledande noterade XR-teknologibolag har vi goda möjligheter
att ta tillvara potentialen inom den snabbt växande XR-marknaden. Vi
ser en stor potential inom gruppen att inom överskådlig tid vara en
framstående aktör inom våra specialområden "E-commerce",
"Entertainment" och "Training & Manufacturing". Det är nu vi har
möjlighet att genom våra nya globala ramavtal tillsammans med våra
kunder och samarbetspartners visa att XR-effekten är en del av
affärsframgången för dessa företag.

Det kommer bli intensiva månader framåt i alla våra verksamheter. Vi
kommer anställa fler utvecklare, arbeta intensivt med att paketera
våra erbjudanden och fortsätta bygga vår "XR super-power-platform"
bestående av våra medarbetare och produkter. Vårt fokus kommer att
ligga på tillväxt genom att investera i utvecklingen av vår
affärsmodell för skalbara produkter, ökad försäljning, fler
strategiska samarbeten och möjliga förvärv.

Maria A Grimaldi
VD Bublar Group AB

Viktig information

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 november 2019 kl 08.30 CET.

För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com Telefon:
070-828 38

Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group

Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag
specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR).
Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment,
Training and Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling,
Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work,
Shop, and Play.

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Bublar Group AB (publ) Kungstensgatan 18 113 57 Stockholm Telefon 08 559 251 20 www.bublar.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bublar-group-ab--publ-/r/delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/16283/2961916/1141577.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.