Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-03

Budet på Axkid nu på en acceptabel nivå

Axkids friargrupp, bestående av Axkids styrelse, bolagets Vd har och SEB Private Equity, har höjt sitt bud på bolaget från 14,5 till 18 kronor per aktie. Budet kan inte höjas ytterligare.

Aktiespararna ansåg att det tidigare budet var alltför lågt, vilket också visade sig genom en väldigt låg acceptgrad från aktieägarna. Det höjda budet når dock en acceptabel nivå finansiellt. Premierna om goda 61,4% jämfört med sista handelsdagen innan det ursprungliga budet offentliggjordes, 72,1 % jämfört med de sista 30 handelsdagarna innan budets offentliggörande och 58,3% jämfört med de sista 90 handelsdagarna före budets offentliggörande får anses kompensera för att man vid premiernas beräknande utgår från väldigt låga kursnivåer.

Det finns därtill en oro för hur ledningens engagemang ska påverkas av ett misslyckat bud och de konsekvenser det kan få för bolagets utveckling. Sammantaget blir det därför en alltför stor chansning att avstå det höjda budet.

Aktiespararna rekommenderar därför medlemmar att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att ingen i Axkids styrelse är att anse som oberoende gentemot budgivaren, varpå styrelsen inte gjort något uttalande om budet.
  • Att Grant Thornton, som avgivit en fairness opinion, anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att aktieägare som lämnat in sina aktier för det tidigare lägre budet (14,5 kr) automatiskt kommer att få ta del av det höjda vederlaget utan att vidta några åtgärder.
  • Att acceptfristen löper ut den 9 februari.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 3 februari 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen