Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-02

Budet på Elos Medtech är för snålt för den långsiktige

wysiwyg_image

TA Associates har genom budbolaget EM Intressenter AB lämnat ett bud om 215 kronor per aktie på Elos Medtech.

Budet värderar bolaget till ca 1,7 miljarder kronor. Aktieägare med totalt 21,2% av kapitalet och 37,5% av rösterna har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet, även om ett högre bud skulle offentliggöras.

Därutöver har den till kapitalet störste ägaren Nordea Fonder med ca 17% av kapitalet och ca 7,6% av rösterna meddelat att de avser att acceptera budet.

Hur bolagets röstmässigt största ägare, Thomas Öster, ställer sig till budet är i skrivande stund okänt för andra än styrelsen.

Premien är låg, endast 8%, vilket dock bör ses i ljuset av att aktien är upp över 100% sedan årsskiftet och över 200% det senaste året.  

Trots denna kraftiga kursuppgång finns det dock anledning att tro att aktien och bolaget har mer att ge på lite sikt.

För den kortsiktige investeraren innebär däremot budet ett bra tillfälle att ta hem en vinst. För den lite mer tålmodige och riskvillige kan det däremot finnas mer att hämta.

Budgivaren bör också överväga en höjning.

Sammantaget anser Aktiespararna att budet ur ett lite längre perspektiv är alltför snålt och inte fullt ut återspeglar bolagets framtidsutsikter då bolaget har en stark produktportfölj, funktionella tillverkningsenheter och en bra tillväxt.

Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att i nuläget tacka nej till budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Elos Medtechs styrelse rekommenderar budet med stöd av en fairness opinion från Grant Thornton som anser budet vara finansiellt skäligt.
  • Att budet är förenat med villkor, till exempel att bdugivaren uppnår en acceptgrad uppgående till mer än 80% av aktierna och 50% av rösterna i bolaget. Detta kan dock frånfallas och budgivaren kan välja att fullgöra budet även vid en lägre acceptgrad.
  • Att acceptfristen löper ut den 5 juli.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 2 juli 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen