Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-10

Budet på Haldex ser ut att falla- sälj dina aktier över börs

wysiwyg_image

SAF Holland har återigen framfört ett frieri till Haldex. För den som minns så var SAF-Holland nämligen inblandade i den budstrid om bolaget som var 2016-17, där man dock kastade in handskarna relativt tidigt i processen.

Nu gör de dock ett nytt försök och la den 8 juni ett av Haldex styrelse rekommenderat bud om 66kr/aktie, vilket innebär en premie om 46,5 procent jämfört med slutkursen 45:05 kronor för Haldex aktie den 7 juni, och 66 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Haldex aktie under den senaste månaden fram till att budet offentliggjordes. Budet kan inte höjas. Därtill har budgivaren i efterhand även meddelat att kravet om att uppnå 90% acceptgrad för att fullfölja budet står fast, vilket gör att de i ett senare skede inte kan frånfalla detta. Aktien handlas i skrivande stund ca 1 krona under budet. SAF- Holland har i dagsläget förvärvat ca 20% av bolaget, bland annat från en av sina tidigare konkurrenter i den tidigare budstriden, Knorr Bremse. Ytterligare ett antal storägare har förbundit sig att acceptera budet till vissa villkor.

Nuvarande bud är betydligt lägre än det upptrissade budet som erbjöds av SAF Hollands konkurrenter för ett antal år sedan, vilket har flera orsaker. Aktiespararna kan tycka att budet är i lägsta laget. Dock finns det flera andra aspekter att ta in i bedömningen kring hur budet ska hanteras.

För det första gör det rådande osäkra världs- och marknadsläget där det är svårt att förutspå hur börsen kommer att gå framöver och vilka konsekvenser det kan få för Haldex-aktien, vilket gör budet något mer attraktivt än vad det annars kunde ha varit. För det andra så har hedgefonden Kite Lake tagit en position om 10,1% av aktierna, vilket i nuläget blockerar budet då budgivaren bundit sig vid att inte fullfölja under 90% acceptgrad. Därmed verkar det i nuläget sannolikt att budet faller, vilket troligen kommer att leda till ett kursfall.

Sammantaget rekommenderar Aktiespararna därför i nuläget aktieägarna i Haldex att sälja sina aktier över börs, och därmed säkra ett anständigt pris för sina aktier trots det något lägre priset, och sedan kan den intresserade istället hoppas på att kunna köpa tillbaka aktien till ett lägre pris om budet fallet. Notera att denna rekommendation kan komma att förändras avsevärt ifall Kite Lake skulle släppa iväg sina aktier till budgivaren, då chanserna för att budet ska gå igenom skulle öka avsevärt. Håll därför noggrann koll på nyheterna avseende budet och avvakta in i det sista med att agera för dina aktier.

Aktiespararna ber aktieägarna notera:

  • Att budet inte kan höjas och att budgivaren har bundit sig vid att inte fullfölja budet under 90% acceptgrad.
  • Att budet i skrivande stund är blockerat av hedgefonden Kite Lake som har tagit en position om 10,1% av aktierna i Haldex.
  • Att accepttiden löper ut den 16 augusti (beroende på bank kan dock den 15 vara sista acceptdag så kolla med din bank).

 

Stockholm 10 augusti

Joacim Olsson, VD

Vid frågor: Kontakta Sverre Linton, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen