Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-01

Budet på Momentum Group är alltför snålt- tacka nej

Storägaren Nordstjernan har lagt ett budpliktsbud på Momentum Group. Ett budpliktsbud är ett bud som en aktieägare enligt de så kallade Take over-reglerna är tvungen att lägga om denne når över ett visst ägande i ett bolag. I fallet med Momentum Group är budet framtvingat av att Nordstjernan tidigare erhållit dispens från budplikt men att denna dispens nu upphört i och med att Nordstjernan förvärvat ytterligare en aktie i Momentum Group.

Budet om 120 kr är 7,1% lägre än stängningskursen den 4 november, vilket var den sista handelsdagen innan budet offentliggjordes samt 9,8% lägre än volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 4 november. Den innebär dock en premie om 26,4% jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien under de 180 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av budet.

Momentum Groups oberoende budkommitté anser att budet inte reflekterar Momentum Groups tillväxtmöjligheter och värde ur ett finansiellt perspektiv och rekommenderar därför aktieägarna att inte acceptera budet. Handelsbanken, som på budkommitténs uppdrag utfört en fairness opinion, anser att budet inte är finansiellt skäligt.

Aktiespararna har svårt att betrakta budet på annat sätt att det är lagt endast på grund av att Nordstjernan var tvungna till det. Det är svårt att se en allvarligt menad önskan från Nordstjernan att förvärva hela bolaget med tanke på det snåla budet och att budplikten utlöstes genom ett förvärv av endast en aktie. För Nordstjernans del innebär utlösandet av budpliktsbudet att de, om inte budet går igenom, har möjlighet att därefter utan budplikt kan förvärva ytterligare aktier i Momentum Group.  Aktieägarna bör också notera att den premie på 180-dagars sikt till stora delar beror på att tidsspannet omfattar det stora allmänna börsraset raset under våren, vilket gör premien något missvisande.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att inte acceptera budet. Om någon aktieägare önskar att sälja sitt innehav rekommenderas denna istället att sälja sina aktier över börs då börskursen i skrivande stund är högre än budkursen.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att styrelsens oberoende styrelseledamöter enhälligt har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet. Handelsbanken, som på budkommitténs uppdrag avgivit en så kallad fairness opinion, anser att budet inte är finansiellt skäligt.
  • Att aktien i skrivande stund handlas över budnivån
  • Att budet inte är föremål för några villkor
  • Att acceptfristen löper ut den 4 december.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 30 november 2020

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen