Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-15

Budet på SOBI är alltför snålt

wysiwyg_image

OBS! Texten nedan publicerades den 15 oktober 2021. Sedan texten nedan publicerades har budgivaren gått ut med att denne inte kommer att höja budet. Detta innebär också att denne enligt regelverket är förhindrad att göra det . Flera analyshus har också efter det ändrat sin syn på budet. Texten nedan bör därför läsas i ljuset av detta.

Budgivaren har också förlängt accepttiden till den 4 november.

/2021-11-02

Advent International och GIC Pte Ltd har, efter en tids ryktesspridning, genom Agnafit Bidco lagt ett kontantbud på SOBI om 235 kr. Huvudägaren Investor, med 36,5% av bolaget, och storägaren 4:e AP-fonden, med ca 7% av bolaget, har accepterat budet och därtill ingått avtal om att inte acceptera andra bud upp till 251 kronor. Denna överenskommelse ska ha lett till att budet nu är högre än vad Agnafit Bidco ursprungligen tänkt. Budet är rekommenderat av SOBIs styrelse.  

Trots att budet innebär en premie om 34,5% räknat från 26:e augusti, det vill säga dagen innan budspekulationerna tog fart, och 23% ställt mot stängningskursen den 1 september som var den sista handelsdagen innan budet offentliggjordes. Aktiespararna anser dock att budet är i lägsta laget och känner viss förvåning över att Investor och 4:e AP-fonden accepterar ett bud på dessa nivåer. Även analytikerkåren är splittrad till ifall budet är gott nog, bland annat har Pareto angett att budet är för lågt emedan Kepler Cheuvreux anser att budet är gott nog för att acceptera.

Aktiespararna ser att bolaget på såväl kort som längre sikt betingar ett högre värde, även ifall det endast skulle uppfylla sina egna, ofta försiktiga, prognoser för de kommande åren. Preliminära siffror för det tredje kvartalet, som bolaget släppte med anledning av budet, visar också att bolaget för 2021 ligger i den högre delen av estimaten för året. Detta trots att bolagets Vd i halvårsrapporten varnade för att Covid 19 fortfarande hade negativ effekt på siffrorna. Aktiespararna ser därför sammanfattningsvis goda möjligheter i bolaget för den långsiktige investeraren.

Aktiespararnas rekommendation till aktieägarna är därför att tacka nej till budet och till Agnafit Bidco att höja budet- om de är allvarligt intresserade av att förvärva SOBI.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att SOBIS styrelse rekommenderar budet med stöd av en s.k fairness opinion från Danske Bank.
  • Huvudägaren Investor har accepterat budet och förbundit sig till att inte acceptera högre bud under 251 kronor
  • Budet är villkorat av en acceptgrad om 90%, men detta villkor kan frånfallas.
  • Att acceptfristen löper ut den 21 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 15 oktober 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen