Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

BUDGET: MINSKAT ÖVERSKOTT I FINANSIELLA SPARANDET (NY)

(tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finansiella sparandet väntas uppgå till 0,4
procent av BNP i år och 0,3 procent nästa år.

Det skriver regeringen i höstbudgeten.

Under 2021 bedöms det finansiella sparandet visa ett överskott på 0,4 procent,
och överskottet väntas sedan stiga till 1,2 procent under 2022.

I vårbudgeten spådde regeringen ett överskott på 0,6 procent i år och 0,7
procent 2020. För 2021 spåddes +1,1 procent. I prognosuppdateringen på
Harpsund reviderade regeringen ned prognosen för överskottet till 0,4
respektive 0,3 procent.

"Staten väntas redovisa stora överskott under hela prognosperioden? Det
finansiella sparandet beräknas varje år överstiga 1 procent av BNP. Likaså
beräknas budgetsaldot uppvisa stora överskott som dock förväntas variera
kraftigt mellan åren, bland annat till följd av kapitalplaceringar på
skattekonton", skriver regeringen.

Enligt regeringen är inriktningen på finanspolitiken i linje med
överskottsmålet på i genomsnitt 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel.

"Finanspolitiken bedöms i allt väsentligt vara neutral 2019 och 2020, vilket
är en väl avvägd inriktning i rådande konjunkturläge", skriver regeringen.

Beträffande budgetsaldot skriver regeringen att cirka 60 miljarder kronor av
skattekontot vid utgången av 2018 bedömdes utgöras av kapitalplaceringar.

"När räntenivån i ekonomin åter blir positiv, vilket antas ske först under
2021, väntas företag börja ta ut dessa kapitalplaceringar. Detta beräknas
försvaga budgetsaldot med 30 miljarder kronor per år 2021 och 2022", skriver
regeringen.

När det gäller statens finanser skriver regeringen att de åtgärder som
tidigare beslutats innebär att skatteintäkterna till sektorn minskar 2019 som
andel av BNP jämfört med året före. Även utgifterna beräknas växa långsammare
än BNP, om än marginellt, och detta beror på minskade utgifter inom
migrationsområdet och lägre räntebetalningar.

"År 2020 beräknas såväl inkomster som utgifter växa i takt med BNP och
sparandet i sektorn blir oförändrat i förhållande till 2019. Från och med
2021 beräknas överskottet i staten successivt stärkas, till följd av att
utgifterna minskar som andel av BNP", skriver regeringen och tillägger att
det är utgifterna för migrationsområdet som fortsätter att minska och att
även utgifterna för aktivitets- och sjukersättningen väntas minska.

I ålderspensionssystemet väntas ett avgiftsunderskott för hela
prognosperioden, men det finansiella sparandet väntas ändå visa ett överskott
eftersom direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar bedöms vara högre än
avgiftsminskningarna.

Beträffande kommunsektorn räknar regeringen med att denna kommer att bedriva
en utgiftspolitik som är förenlig med balanskravet.

Kommunsektorns skatteintäkter bedöms öka något mindre 2019-2022 än den
föregående fyraårsperioden på grund av att antalet arbetade timmar i ekonomin
väntas växa något långsammare. Samtidigt hålls tillväxten av statsbidrag
tillbaka av att ett minskat antal asylansökande och nyanlända minskar de
migrationsrelaterade statsbidragen.

Även kommunsektorns utgifter väntas öka i en långsammare takt framöver då de
senaste årens snabba ökning av investeringsutgifterna dämpas.

"Sammantaget bedöms kommunsektorns utgifter öka något mer än inkomsterna
2019-2022, Det medför ett något avtagande finansiellt sparande under
perioden", skriver regeringen.

De totala statsbidragen till kommunerna antas öka under 2019 och 2020, men
åter minska 2021 och 2022, enligt regeringen.

Prognoser i höstbudgeten:

2019 2020 2021
Budgetsaldo (mdr kr) 130 47 38
Budgetmarginal (mdr kr) 36 40 56
Finansiellt sparande* 0,4 0,3 0,4
Strukturellt sparande* 0,0 0,2 0,5
Kons. Bruttoskuld* 34,8 33,4 31,8

* (procent av BNP)

Prognoser i vårbudgeten:

2019 2020 2021
Budgetsaldo (mdr kr) 131 -1 93
Budgetmarginal (mdr kr) 39 43 67
Finansiellt sparande* 0,6 0,7 1,1
Strukturellt sparande* 0,2 0,5 1,0
Kons. Bruttoskuld* 34,5 32,8 30,9

* (procent av BNP)

Bild: Prognoser över offentligs sparande från regeringen och KI

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.