Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-28

Budpliktsbudet på Engelska skolan är alltför för snålt

wysiwyg_image

Ett konsortium bestående av såväl befintliga aktieägare som utomstående investerare har genom bolaget Peutinger AB lagt ett budpliktsbud på Internationella Engelska skolan (”Engelska skolan”). Budet är ett så kallat budpliktsbud som budgivaren är tvungen att lämna då dess ägande uppgår till 73,19% av bolaget, vilket med råge överstiger budpliktgränsen om 30%.

Budet är ett kontantbud om 77,04 kr vilket motsvarar en rabatt om 1 procent jämfört med stängningskursen per den 24 september, vilket var den sista handelsdagen före budet offentliggörande och en premie om 4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen de sista 90 handelsdagarna innan budets offentliggörande samt en premie om 9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen de sista 180 handelsdagarna före offentliggörandet av budet.

Aktiespararna anser att premien är väl skral och att budet inte återspeglar bolagets potential varken på kortare eller längre sikt. Den uppfattningen delas också av Engelska skolans oberoende styrelseledamöter, som bland annat stödjer sitt uttalande på en fairness opinion från Handelsbanken som inte anser att budet är finansiellt skäligt.

Om en aktieägare önskar komma ur bolaget är det därtill i skrivande stund mer attraktivt att sälja över börs då aktien för stunden handlas över budnivån.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att inte acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att styrelsens oberoende styrelseledamöter enhälligt har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet. Handelsbanken Capital Markets, som på styrelsens uppdrag avgivit en så kallad fairness opinion, anser att budet inte är finansiellt skäligt.
  • Att i början av processen hette Peutinger AB istället Grundstenen AB
  • Att aktien i skrivande stund handlas över budnivån
  • Att acceptfristen löper ut den 2 november.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 27 oktober 2020

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15