Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-07

Budpliktsbudet på Tobin Properties bör accepteras av medlemmar med liten riskaptit

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar som har liten riskaptit att anta Klöverns budpliktsbud om 22,62 kronor kontant per aktie i Tobin Properties. Osäkerheten kring bostadsutvecklingsbranschen är för närvarande stor.

Aktiespararna vill uppmärksamma medlemmar på att Klöverns budpliktsbud utgör en möjlighet att, courtagefritt och till fast pris, sälja sitt innehav. Erbjudandet kan därför ses som ett bra tillfälle att värdera den egna riskaptiten och fundera på om Tobin Properties-aktierna ska behållas eller säljas.

Aktiespararna ber medlemmar uppmärksamma att:

- Tobin Properties budkommitté rekommenderar att tacka nej till budet.

- Styrelsen upprepar prognosen för helåret 2018 på ett rörelseresultat om 250 miljoner kronor.

- Budet innebär inte någon premie jämfört med aktiekursen dagarna före budets offentliggörande.

- Klövern äger, efter att den senaste emissionen registrerats, cirka 35 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i Tobin Properties. Klövern har inte ambition att genom budpliktsbudet förvärva hela Tobin Properties.

- Aktieägare som ingivit sin accept har inte rätt att återkalla den, vilket är i linje med reglerna vid budpliktsbud.

- Anmälningsperioden avslutas 26 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 7 mars 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Författare Bolagsbevakningen