Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Bufab Group : Bokslutskommuniké 2015

God tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Förvärv av Apex Stainless
Fasteners Ltd.

Fjärde kvartalet 2015

* Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 612 (532) MSEK. Justerat för
valutakurser och förvärv ökade nettoomsättningen med 4 procent.
* Orderingången översteg nettoomsättningen.
* Rörelseresultatet uppgick till 38 (33) MSEK och har belastats med
förvärvskostnader om 6 MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,49 (0,51) SEK.
* Förvärv av Apex Stainless Fasteners Ltd i Storbritannien med en
årsomsättning om cirka 300 MSEK.

Helåret 2015

* Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 2 458 (2 198) MSEK. Justerat
för valutakurser och förvärv ökade nettoomsättningen med 3 procent.
* Orderingången översteg nettoomsättningen.
* Det justerade rörelseresultatet uppgick till 197 (192) MSEK och har
belastats med förvärvskostnader om 8 MSEK.
* Resultat per aktie ökade till 3,27 (2,94) SEK.
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 2015 till 1,70 (1,50) SEK
per aktie.

----
| |
----
----
| |
----
KONCERNEN I SAMMANDRAG-----------------------------------------------------------------
| Kvartal 4 D Jan-Dec D |
| MSEK 2015 2014 % 2015 2014 % |
| Orderingång 618 533 16 2 463 2 195 12 |
| Nettoomsättning 612 532 15 2 458 2 198 12 |
| Bruttoresultat 167 150 12 677 641 6 |
| Bruttomarginal,% 27,4 28,1 27,5 29,2 |
| Rörelseresultat 38 33 15 197 174 13 |
| Rörelsemarginal, % 6,2 6,2 8,0 7,9 |
| Justerat rörelseresultat 38 33 15 197 192 2 |
| Justerad rörelsemarginal, % 6,2 6,2 8,0 8,7 |
| Resultat efter skatt 19 20 -5 125 112 11 |
| Resultat per aktie 0,49 0,51 -5 3,27 2,94 11 |
-----------------------------------------------------------------
VD-kommentar

2015 ökade nettoomsättningen med 12 procent till 2 458 MSEK, vilket är vår
högsta årsomsättning någonsin.

Under året har bruttomarginalen varit under hård press från för oss
ofördelaktiga valutakurser. Det åtgärdsprogram som vi kommunicerade i början
av 2015, i form av prishöjningar, starkt fokus på förbättrade inköpspriser
samt ett kostnads-besparingsprogam om 15 MSEK, har givit effekt och varit
avgörande för att vi successivt har lyckats vända till ett förbättrat
rörelseresultat.

Utvecklingen har dock varit ojämnt fördelad mellan våra två rörelsesegment.
Inom segment Sweden sjönk nettoomsättningen under året med fyra procent.
Nedgången är framförallt en följd av att en kund till en av de tillverkande
enheterna själv tog över produktionen. Eftersom dessutom huvuddelen av
valutaeffekten drabbade detta segment har dess vinst sjunkit kraftigt. Vår
ambition för 2016 är givetvis att vända den negativa trenden i såväl tillväxt
som marginal. Det senare skall ske framförallt genom inköpsbesparingar.

Däremot har segment International haft en god utveckling under året.
Nettoosättningen inom segmentet har ökat väsentligt, 25 procent varav 9
procent organiskt, vilket visar på styrkan med den globala affärsmodellen.
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades också, framförallt
drivet av den högre nettoomsättningen, och vi lyckades möta ofördelaktiga
valutakurser med kostnadssänkningar och prishöjningar.

Vi har under året haft särskilt fokus på ökad effektivitet. Förutom att uppnå
ett gott operativt kassaflöde har vi lyckats åstadkomma betydande
inköpsbesparingar. Detta har skett genom ett systematiskt arbete med
leverantörskonsolidering och förhandlingar som har genomförts av den globala
organisation vi har byggt upp de senaste åren. Detta arbete har ytterligare
förstärkts och fokuserats under året, vilket tillsammans med gynnsamma
råmaterialpriser gör att vi har ambitiösa mål för fortsatta besparingar under
2016.

Efter ett antal års uppehåll är det särskilt glädjande att vi under 2015 också
har genomfört två betydande förvärv, Flos BV och Apex Stainless Fasteners
Ltd. Båda bolagen är välskötta och lönsamma samt har starka
marknadspositioner i intressanta nischer. Tillsammans tillför de två bolagen
en årsomsättning om knappt 500 MSEK.
Vi har nu en väl fungerande förvärvsprocess och utvärderar löpande ytterligare
kandidater.

Inför 2016 är efterfrågeläget och konjunkturen osäkra. För Bufabs del ser vi
dock året an med tillförsikt. Vi har som ambition att fortsätta vår organiska
tillväxt och även att vända till tillväxt på vår viktiga hemmamarknad,
Sverige. Vi har ett systematiskt arbete på plats för att få till stånd
ytterligare inköpsbesparingar. Dessa initiativ skall hjälpa oss att förbättra
våra marginaler, vilket är ett starkt fokusområde inför 2016. Vidare arbetar
vi med att utveckla våra två nyförvärv och med att realisera synergier.

Sammantaget har vi en stark grund att stå på och ser ljust på
förutsättningarna för såväl tillväxt som förbättrade marginaler under 2016.
Mot denna bakgrund har styrelsen föreslagit en utdelningshöjning om 13
procent till 1,70 SEK per aktie.

J
örgen Rosengren, VD och koncernchef

OM BUFAB

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina
kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring
och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global
Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas
värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har ca 935
anställda. Bufabs nettoomsättning uppgick 2015 till 2,5 Mdr SEK och
rörelsemarginalen till 8 procent. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm
under kortnamnet "BUFAB".

TelefonkonferensEn telefonkonferens kommer hållas den 26 februari 2016 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer att presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av föjande telefonnummer; +44 (0)
1452 541003, UK 08448719461, Luxemburg 80027953, Sverige 0856619445 alt USA
18662540808. Konferenskod: 43724224

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel men finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 8:00.

------------------------------------------------------
| KONTAKTJörgen Rosengren Thomas Ekström |
| |
|CEO |
|+46 370 69 69 01 CFO |
|jorgen.rosengren@bufab.com +46 370 69 94 01 |
| thomas.ekstrom@bufab.com |
| |
| |
| |
|Boel Sundvall |
| |
|Communications&IR |
|+46 370 69 69 61 |
|boel.sundvall@bufab.com |
------------------------------------------------------

Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/159429/R/1989603/730701.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

HUG#1989603

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.