Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Bufab Group: Bufabs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

Bufab AB (publ)

PRESS RELEASE, Värnamo 21 augusti 2019

Styrelsen i Bufab AB (publ) (?Bufab?) har beslutat, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019, att förvärva egna aktier
på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa framtida
leverans av aktier till deltagarna i Bufabs långsiktiga köpoptionsprogram
som beslutades av årsstämman 2019.

Återköpet får inledas den 22 augusti 2019 och kommer att förvaltas av
Svenska Handelsbanken AB som fattar sina handelsbeslut vad avser de
tidpunkter då återköpen sker oberoende av Bufab. Inga förvärv kommer dock
att göras under 30 dagar innan offentliggörande av en finansiell rapport.

Förvärv får ske av högst 350 000 aktier vid ett eller flera tillfällen,
dock längst till årsstämman 2020. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i
enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av
aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via
börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Bufab uppgår till 38 110 533 och bolaget
innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 642 800 egna aktier. Vid
fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka
2,6 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Bilaga

* Bufab AB - Pressrelease avseende aktieåterköp enligt bemyndigande MSA
D.._

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.