Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

Bufab Group : Delårsrapport januari - mars 2015

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment
International. Förvärv av Flos B.V.

Första kvartalet 2015

* Nettoomsättningen ökade till 609 (552) MSEK, en ökning med 10 procent.
Justerat för valutakurser och förvärv ökade omsättningen med 4 procent.
* Orderingången översteg nettoomsättningen.
* Rörelseresultatet uppgick till 49 (33) MSEK och det justerade
rörelseresultatet till 49 (52) MSEK.
* Resultatet per aktie ökade till 0,88 (0,45) SEK.
* Flos B.V. förvärvades i slutet av februari. Nettomsättningen för 2014
uppgick till cirka 160 MSEK.

Koncernen i sammandrag (för definitioner se sid 16)

--------------------------------------------------------------------------
| 12 mån rullande |
| Kvartal 1 D Helår D |
| MSEK 2015 2014 % 2014/15 2014 % |
| Orderingång 616 563 9 2 248 2 195 2 |
| Nettoomsättning 609 552 10 2 255 2 198 3 |
| Bruttoresultat 170 162 5 649 641 1 |
| Bruttomarginal,% 28,0 29,5 28,8 29,2 |
| Rörelseresultat 49 33 46 189 174 9 |
| Rörelsemarginal,% 8,0 6,0 8,4 7,9 |
| Justerat rörelseresultat 49 52 -6 189 192 -2 |
| Justerad rörelsemarginal,% 8,0 9,4 8,4 8,7 |
| Resultat efter skatt 33 17 97 128 112 15 |
| Resultat per aktie 0,88 0,45 97 3,37 2,94 15 |
--------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar

Den underliggande efterfrågan under det första kvartalet 2015 var fortsatt
avvaktande och i nivå med föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet
2014 bedömer vi att den underliggande efterfrågan i Sverige var något svagare
och för International i princip oförändrad.

Våra strategiska satsningar inom försäljnings-organisationen fortsätter att
generera resultat i form av ökade marknadsandelar, framförallt inom segment
International. Tillväxten inom det segmentet kom från i stort sett samtliga
marknader och från många olika kunder. Inom segment Sweden sjönk
nettomsättningen. Detta beror dels på att kunder valt att flytta sin
produktion utomlands, vilket gynnar försäljningen i segment International,
samt att en kund till en av våra tillverkande enheter i Sverige valt att gå
över till tillverkning i egen regi.

Sammantaget beror koncernens organiska tillväxt främst på tagna
marknadsandelar.

Den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas gentemot den svenska kronan.
Vidare försvagades även euron under kvartalet gentemot dollarn. Jämfört med
första kvartalet 2014 ökade våra inköpskostnader med 14 MSEK på grund av
valutakursförändringarna. Vi har vidtagit åtgärder i form av prishöjningar
mot kund, sänkta inköpspriser samt omkostnadsbesparingar, vilka tillsammans
med högre försäljningsvolymer under kvartalet upprätthöll ett stabilt
rörelseresultat. Vi kommer att fortsätta arbeta mycket aktivt med dessa
åtgärder under hela 2015.

Värdeskapande förvärv är en viktig del av Bufabs tillväxtstrategi. Under
första kvartalet förvärvade vi således det nederländska bolaget Flos B.V.
Bolaget kompletterar Bufab väl och stärker vår position inom det växande
segmentet specialtillverkade C-Parts. Förvärvet kommer att bidra positivt
till Bufabs vinst per aktie från och med det andra kvartalet.

Trots vissa positiva signaler har vi hittills inte sett en bestående
förbättring av den underliggande efterfrågan. Valutakurserna har fortsatt
förändrats i en, för Bufab, ofördelaktig riktning. Under kvartalet har vi
dock visat på styrkan i vår affärsmodell och organisation, genom att vi
lyckats kompensera ofördelaktiga externa faktorer genom ökade marknadsandelar
och förbättrad effektivitet. Vi avser att fortsätta Bufabs långsiktigt goda
utveckling på samma sätt framöver.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer hållas den 28 april kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren,
VD&koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer presentera resultatet.
Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av föjande telefonnummer; +44 (0)
1452 541003, UK 08448719461, Sverige 0856619445 alt USA 16467412120.
Konferenskod: 32935290.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel men finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl 08.00.

------------------------------------------------------
| KONTAKTJörgen Rosengren Thomas Ekström |
| |
|CEO |
|+46 370 69 69 01 CFO |
|jorgen.rosengren@bufab.com +46 370 69 94 01 |
| thomas.ekstrom@bufab.com |
| |
| |
| |
|Boel Sundvall |
| |
|Communications&IR |
|+46 370 69 69 61 |
|boel.sundvall@bufab.com |
------------------------------------------------------
OM BUFAB

Bufab Holding AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som
erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp,
kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs
kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra
produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har ca 850
anställda. Bufabs omsättning uppgick 2014 till 2,2 Mdr SEK och den justerade
rörelsemarginalen till 9 procent. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm
under kortnamnet "BUFAB".

Delårsrapport januari - mars 2015
http://hugin.info/159429/R/1915428/684654.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

HUG#1915428

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.