Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2019

Fortsatt god tillväxt och ökad vinst

Första kvartalet 2019

* Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 091 (945) MSEK. Den
organiska
tillväxten var 6 procent
* Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 119 (106) MSEK och
rörelsemarginalen var 10,9 procent (11,2)
* Resultatet per aktie ökade till 2,23 (1,98) SEK

      

KONCERNEN I SAMMANDRAG 

  Kvartal 1      ?     12 mån
rullande Helår
MSEK   2019     2018     % 2019/18     2018
Orderingång   1 084     944     15 3 938     3 798
Nettoomsättning   1 091     945     15 3 932     3 786
Bruttoresultat   304     277     10 1 114     1 088
%   27,9     29,3       28,3     28,6
Rörelsekostnader   -184     -171     6 -734     -721
%   16,9     18,1       18,7     19,0
Rörelseresultat (EBITA)   119     106     13 380     367
%   10,9     11,2       9,7     9,7
                         
Rörelseresultat   117     104     12 371     358
%   10,7     11,0       9,7     9,7
Resultat efter skatt   84     75     12 262     255
Resultat per aktie, SEK   2,23     1,98     12 6,96     6,71

VD-KOMMENTAR

Bufab började år 2019 med ett starkt resultat. Tillväxten var 15 procent
drivet av förvärv, ökade marknadsandelar och en stabil efterfrågan.

Vårt största rörelsesegment, International, hade en särskilt stark
utveckling. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, precis som tidigare i form
av många små nya affärer med många kunder. Vi har nu flera år i rad gradvis
ökat våra marknadsandelar i de flesta länder där vi är verksamma. Trots det
ser vi många affärsmöjligheter även framöver. Ökad marknadsandel och något
ökad efterfrågan skapade en organisk tillväxt på 8 procent. Tillväxten var
särskilt stark i Centraleuropa och god även i UK, norra Europa och
Sydeuropa, men något svagare i Östeuropa. Prishöjningar säkerställde en
stabil bruttomarginal. Genom god kostnadskontroll och effektivitet kunde
denna också omsättas i en rörelsemarginal som var segmentets bästa
hittills. Rörelsesultatet växte därför med hela 20%.

I Sverige var resultatet tyvärr sämre än föregående år. Detta berodde helt
på att segmentets bruttomarginal försvagades väsentligt. Den viktigaste
anledningen till försämringen är att de prisökningar vi genomförde under
2018 och början av 2019 inte har varit tillräckliga i ljuset av den
fortsatta försvagningen av den svenska kronan. Dessutom hade vi för andra
kvartalet i rad begränsad organisk tillväxt. Trots god kostnadskontroll var
därför både rörelsevinst och rörelsemarginal väsentligt lägre än 2018,
vilket vi inte kan vara nöjda med. Vi genomför därför ytterligare
prisökningar mot slutkund, och avser att med hjälp av dessa samt
inköpsbesparingar under året återställa segmentets bruttomarginal.

Sammantaget är vi ändå nöjda med koncernens resultat i kvartalet. Vi skapar
god tillväxt och stärker våra kundrelationer. Samtidigt fortsätter vi vårt
långsiktiga investeringsprogram i vår strategi ”Leadership 2020”. Till
exempel har vi stärkt vår inköpsfunktion, investerat i digitalisering av
nyckelprocesser, och ytterligare stärkt vår organisation och kompetens inom
viktiga områden.

Våra nyförvärvade bolag bidrar till ökad omsättning och vinst, men stärker
också vårt kunderbjudande väsentligt, något vi får allt fler konkreta bevis
på i det dagliga säljarbetet. Det är en del av vår strategi framöver att
göra fler sådana värdeskapande förvärv.

Trots dessa delvis kostsamma satsningar förbättrade vi vårt rörelseresultat
och åstadkom Bufabs bästa kvartalsresultat hittills. Vi är således nöjda
med inledningen på året. Den yttre osäkerheten kring konjunkturen har inte
minskat, men vi är optimistiska inför resten av 2019.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april 2019 kl 10.00 CET.
Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att
presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44
(0) 2071 928000, 08445718892, Sverige 0850692180 alt USA 16315107495.
Konferenskod: 3992056.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

 

KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 25 april 2019 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

 

Bilaga

* Delårsrapport Q1 2019 - FINAL

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.