Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

Bufab Group : Delårsrapport januari - september 2015

Tillväxt och förbättrat resultat i en utmanande omvärld
Tredje kvartalet 2015

* Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 577 (536) MSEK. Justerat för
valutakurser och förvärv var omsättningen oförändrad.
* Orderingången översteg nettoomsättningen.
* Rörelseresultatet uppgick till 52 (48) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal
om 9,0 (8,9) procent.
* Resultatet per aktie uppgick till 0,87 (0,81) SEK.

Januari - september 2015

* Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 847 (1 667) MSEK. Justerat
för valutakurser och förvärv ökade omsättningen med 3 procent.
* Orderingången var i nivå med nettoomsättningen.
* Rörelseresultatet uppgick till 159 (141) MSEK.
* Det justerade rörelseresultatet uppgick till 159 (159) MSEK, motsvarande en
justerad rörelsemarginal om 8,6 (9,5) procent.
* Resultatet per aktie ökade till 2,78 (2,42) SEK.

koncernen i sammandrag-------------------------------------------------------------------------------------
| Kvartal 3 D Jan-Sep D Helår D |
| MSEK 2015 2014 % 2015 2014 % 2014/15 2014 % |
| Orderingång 582 528 10 1 846 1 656 11 2 384 2 195 9 |
| Nettoomsättning 577 536 8 1 847 1 667 11 2 379 2 198 8 |
| Bruttoresultat 159 152 4 510 492 4 660 641 3 |
| Bruttomarginal,% 27,5 28,4 27,6 29,5 27,7 29,2 |
| Rörelseresultat 52 48 9 159 141 13 192 174 10 |
| Rörelsemarginal, % 9,0 8,9 8,6 8,4 8,1 7,9 |
| Justerat rörelseresultat 52 48 9 159 159 0 192 192 0 |
| Justerad rörelsemarginal, % 9,0 8,9 8,6 9,5 8,1 8,7 |
| Resultat efter skatt 33 31 7 106 92 15 126 112 12 |
| Resultat per aktie 0,87 0,81 7 2,78 2,42 15 3,30 2,94 12 |
-------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar
Den underliggande efterfrågan under tredje kvartalet bedömer vi som svagare än
under såväl föregående kvartal som under det tredje kvartalet 2014.
Förändringen är märkbar hos ett stort antal kunder och på många av våra
marknader, speciellt i Sverige och Norge.

Trots detta lyckades vi, framförallt genom ökade marknadsandelar i segment
International, bibehålla oförändrad organisk omsättning för koncernen. Det i
början av året förvärvade nederländska Flos B.V. utvecklades väl och bidrog
med en god omsättning och lönsamhet under kvartalet.

Inom segment Sweden sjönk nettoomsättningen. Detta beror till största delen på
den kund till en av våra tillverkande enheter som enligt vad vi kommunicerat
tidigare själv tagit över produktionen med början i det fjärde kvartalet
2014. Den övriga verksamheten i Sverige visade på oförändrade marknadsandelar
och stabil försäljning. Vi arbetar intensivt med försäljningen mot övriga
kunder i Sverige i syfte att på sikt ytterligare förbättra vår redan starka
marknadsposition.

Inom segment International hade vi under kvartalet fortsatt god tillväxt, dock
med lägre takt än tidigare under året. Denna tillväxt drivs, förutom av
förvärv, av ökade marknadsandelar hos många kunder på många marknader.

Värt att notera är den goda marginalutveckling vi sett under kvartalet jämfört
med tidigare under året. De åtgärder i form av prishöjningar, inköps- och
kostnadsbesparingar som tidigare aviserats med anledning av en försvagad
kronkurs utvecklas enligt plan och har givit goda resultat.

Tack vare dessa åtgärder och det förvärv vi gjorde tidigare i år kunde
resultatet för kvartalet förbättras och marginalen bibehållas jämfört med
föregående år.

Under kvartalet översteg orderingången netto-omsättningen, vilket är ett
normalt mönster för tredje kvartalet. Vi har dock en fortsatt avvaktande syn
på den underliggande efterfrågan, som i dagsläget är svårbedömd. Å andra
sidan ser vi även framöver goda möjligheter att ta marknadsandelar och
förbättra vår effektivitet.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

OM BUFAB

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina
kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring
och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global
Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas
värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har ca 830
medarbetare. Bufabs omsättning uppgick 2014 till 2,2 Mdr SEK och den
justerade rörelsemarginalen till 9 procent. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ
Stockholm under kortnamnet "BUFAB".

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer hållas den 23 oktober 2015 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)
1452 555566, UK 08444933800, Luxemburg 20880695, Sverige 0850336434 alt USA
16315107498. Konferenskod:60762371

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

------------------------------------------------------
| KONTAKTJörgen Rosengren Thomas Ekström |
| |
|CEO |
|+46 370 69 69 01 CFO |
|jorgen.rosengren@bufab.com +46 370 69 94 01 |
| thomas.ekstrom@bufab.com |
| |
| |
| |
|Boel Sundvall |
| |
|Communications&IR |
|+46 370 69 69 61 |
|boel.sundvall@bufab.com |
------------------------------------------------------
Delårsrapport januari.september 2015
http://hugin.info/159429/R/1959147/714905.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

HUG#1959147

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.