Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2016

FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL I BÅDA SEGMENTEN.

BUFAB ÖPPNAR DOTTERBOLAG I SINGAPORE

Tredje kvartalet 2016

* Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 668 (577) MSEK. Den organiska
tillväxten var 4 procent
* Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
* Rörelseresultatet ökade till 66 (52) MSEK och rörelsemarginalen ökade till
9,8 procent (9,0)
* Resultatet per aktie ökade till 1,22 (0,87) SEK

Januari - september 2016

* Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 148 (1 847) MSEK.
* Den organiska tillväxten var 4 procent
* Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
* Rörelseresultatet ökade till 219 (159) MSEK och rörelsemarginalen ökade
till 10,2 procent (8,6)
* Resultatet per aktie ökade till 4,06 (2,78) SEK

KONCERNEN I SAMMANDRAG

-----------------------------------------------------------------------------
| Kvartal 3 D Jan-sep D 12 mån Helår |
| |
| rullande |
| MSEK 2016 2015 % 2016 2015 % 2015/16 2015 |
| Orderingång 665 582 14 2 143 1 846 16 2 760 2 463 |
| Nettoomsättning 668 577 16 2 148 1 847 16 2 760 2 458 |
| Bruttoresultat 194 159 22 623 510 22 790 677 |
| Bruttomarginal, % 29,0 27,5 29,0 27,6 28,6 27,5 |
| Rörelsekostnader -128 -107 20 -404 -351 15 -533 -480 |
| Rörelseresultat 66 52 26 219 159 38 257 197 |
| Rörelsemarginal,% 9,8 9,0 10,2 8,6 9,3 8,0 |
| Resultat efter skatt 46 33 41 155 106 46 173 125 |
| Resultat per aktie, SEK 1,22 0,87 41 4,06 2,78 46 4,55 3,27 |
-----------------------------------------------------------------------------
VD-KOMMENTAR

Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 16 procent. De förvärv
vi har genomfört under de två senaste åren har utvecklats väl och fungerar
bra ihop med övriga dotterbolag. Bufab åstadkom i kvartalet också tydlig
organisk tillväxt i båda rörelsesegmenten tack vare ökade marknadsandelar och
något starkare underliggande efterfrågan.

Bruttomarginalen stärktes betydligt i kvartalet jämfört med föregående år.
Förstärkningen berodde framförallt på inköpsbesparingar. Den starkare
bruttomarginalen samt ett gott bidrag från förvärvade bolag ledde även till
en förbättrad rörelsemarginal, trots något höga kostnader i kvartalet.

I segment Sweden ökade nettoomsättningen med 6 procent, främst drivet av
organisk tillväxt. Marknadsandelen bedöms som något högre, vilket vi ser som
ett tecken på att vårt långsiktiga och intensiva arbete med försäljningen på
vår hemmamarknad börjar bära frukt. Ökningen är särskilt glädjande mot
bakgrund av ökad osäkerhet bland kunder i telekommunikationssektorn.
Bruttomarginalen och rörelsemarginalen stärktes.

Segment International utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade med 21 procent
tack vare förvärv och ökade marknadsandelar. Den organiska tillväxten var 4
procent, vilket var lägre än tidigare under året på grund av svagare
marknadstillväxt. Trots denna avmattning ser vi fortsatt tillväxt på de
flesta viktigare marknader med undantag av Kina och Norge. Vi har ännu inte
sett några negativa effekter på försäljningsvolymerna på grund av en
förestående Brexit. En stärkt bruttomarginal i kvartalet motverkades till
viss del av högre rörelsekostnader, framförallt för inkurans och negativ
valutaeffekt. Vi fortsätter att stärka försäljningsorganisationen i
segmentet. I perioden öppnade Bufab till exempel ett dotterbolag i Singapore
i linje med vår ambition att öka vår närvaro i Asien. Totalt ökade
rörelsevinsten i segment International med 30 procent.

Hittills under året har Bufab haft en god utveckling med både organisk och
förvärvad tillväxt, ökade marginaler, förbättrat resultat och ett gott
kassaflöde. En ökad osäkerhet i omvärlden, något svagare orderingång, rådande
valutakurser och en risk för ökande råmaterialpriser är utmaningar inför
slutet av 2016 och 2017. Genom ökade marknadsandelar och förbättrad
effektivitet inom inköp och logistik avser vi trots detta att åstadkomma en
fortsatt god utveckling. Dessutom ser vi möjligheter att genomföra
ytterligare värdeskapande förvärv.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober 2016 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer att presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)
1452 555566, UK 08444933800, Sverige 0850336434 alt USA 16315107498.
Konferenskod: 81029778.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 01

jorgen.rosengren@bufab.com

Thomas Ekström

CFO och IR-direktör
+46 370 69 94 01

thomas.ekstrom@bufab.com

OM BUFAB

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina
kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring
och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global
Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas
värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka
940 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 2,8 Mdr
SEK och rörelsemarginalen till 9 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer informationwww.bufab.com.

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 26 oktober 2016 kl 8.00 CET.

Q3 2016_svensk - 161025 clean
http://hugin.info/159429/R/2051117/767479.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.