Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2017

Delårsrapport januari - september 2017Fortsatt stark efterfrågan och tillväxt. Bufab öppnar dotterbolag i Mexiko.
Höjt tillväxtmål.

Tredje kvartalet 2017

* Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 735 (668) MSEK. Den organiska
tillväxten var 6 procent
* Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen
* Rörelseresultatet ökade till 68 (66) MSEK och rörelsemarginalen var 9,3
procent (9,8)
* Resultatet per aktie uppgick till 1,16 (1,22) SEK

Januari - september 2017

* Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 373 (2 148) MSEK. Den
organiska tillväxten var 6 procent
* Orderingången ökade med 12 procent och var högre än nettoomsättningen
* Rörelseresultatet ökade till 235 (219) MSEK och rörelsemarginalen var 9,9
procent (10,2)
* Resultatet per aktie uppgick till 4,24 (4,06) SEK

Koncernen i sammandrag ----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kvartal 3 D Jan-sep D 12 mån Helår |
| |
| |
| |
| rullande |
| MSEK 2017 2016 % 2017 2016 % 2016/17 2016 |
| Orderingång 749 665 13 2 393 2 143 12 3 137 2 887 |
| Nettoomsättning 735 668 10 2 373 2 148 10 3 072 2 847 |
| Bruttoresultat 209 194 8 679 623 9 884 828 |
| Bruttomarginal, % 28,4 29,0 28,6 29,0 28,8 29,1 |
| Rörelsekostnader -141 -128 10 -444 -404 10 -596 -556 |
| Rörelseresultat 68 66 3 235 219 7 288 272 |
| Rörelsemarginal, % 9,3 9,8 9,9 10,2 9,4 9,6 |
| Resultat efter skatt 44 46 -4 161 155 4 169 163 |
| Justerat resultat efter skatt 44 46 -4 161 155 4 193 187 |
| Resultat per aktie, SEK 1,16 1,22 -5 4,24 4,06 4 4,47 4,29 |
| Justerat resultat per aktie, SEK 1,16 1,22 -5 4,24 4,06 4 5,10 4,92 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

VD-kommentar
Under tredje kvartalet åstadkom Bufab 10 procents tillväxt och såg en stark
orderingång. Den organiska tillväxten var god, tack vare en fortsatt gynnsam
underliggande efterfrågan och något ökade marknadsandelar. Rörelseresultatet
ökade, men rörelsemarginalen minskade jämfört med fjolåret.

I segment International ökade nettoomsättningen med 13 procent, varav 8
procent var organisk tillväxt. Den underliggande efterfrågan var stark och vi
ökade vår marknadsandel på flertalet marknader. Bruttomarginalen var i linje
med föregående år medan rörelsemarginalen påverkades negativt av högre
rörelsekostnader. Vi fortsätter att expandera och stärka
försäljningsorganisationen i segmentet. Dessa satsningar är viktiga för Bufab
på sikt, men vi är ändå inte nöjda med kostnadsutvecklingen i segmentet under
året.

I segment Sweden ökade nettoomsättningen med 4 procent, helt drivet av
organisk tillväxt. Tillväxten var alltså något lägre än tidigare under året.
Bruttomarginalen försämrades i kvartalet jämfört med föregående år.
Försämringen beror på stigande inköpspriser under de senaste kvartalen som nu
fått genomslag i vår resultaträkning. Dessa beror i sin tur på ökade priser
på råmaterial. Vi arbetar fortsatt med att kompensera dessa kostnadsökningar
med prishöjningar mot kund, men resultatet hittills är inte tillräckligt. Vi
har intensifierat arbetet under kvartalet i ljuset av marginalutvecklingen
och risken för ytterligare högre råmaterialpriser.

Sammantaget hade Bufab i det tredje kvartalet stark tillväxt och ökat
rörelseresultat, men något svagare marginaler.

En stark orderingång de två senaste kvartalen och positiva signaler från
kunder och industrin ger grund för optimism inför resten av 2017. Under
kommande år avser vi att fortsätta växa organiskt med god marginal och att
göra ytterligare värdeskapande förvärv. Exempelvis har Bufab nu öppnat
dotterbolag i Mexiko för att bearbeta tillväxtmöjligheter där. Vi har som
ambition att vara den ledande aktören i vår industri 2020. För att reflektera
denna ambition har Bufabs ledning och styrelse beslutat att höja koncernens
mål för genomsnittlig årlig tillväxt till 10 procent.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TelefonkonferensEn telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober 2017 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef, kommer att presentera resultatet. Konferensen
kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)
1452 555566, UK 08444933800, Sverige 0850336434 alt USA 16315107498.
Konferenskod: 95793239.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

Kontakt

Jörgen Rosengren

CEO
+46 370 69 69 01

jorgen.rosengren@bufab.com

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 7.30
CET.

Delårsrapport Q3 2017 SWE FINAL
http://hugin.info/159429/R/2144620/821983.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.