Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2021

Fortsatt stark tillväxt och resultatutveckling i en utmanande omvärld

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 425 (1 181) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 20 procent och orderingången var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 164 (142) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11,5 (12,1) procent
 • Justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade rörelseresultatet (EBITA) till 182 (142) och rörelsemarginalen till 12,8 (12,0) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 2,90 (2,46) SEK
 • Staffan Pehrson har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder i februari 2022
 • Component Solutions Group med en årsomsättning på omkring 280 MSEK förvärvades
 • Efter kvartalets slut genomfördes de två förvärven Jenny | Waltle GmbH och Tilka Trading AB med en årlig omsättning på omkring 190 MSEK respektive 50 MSEK

Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 4 279 (3 518) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 25 procent och orderingången var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 526 (361) MSEK och rörelsemarginalen 12,3 (10,2) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 56 procent till 9,40 (6,01) SEK

Koncernen i sammandrag

 Kvartal 3Δ Jan-SepΔ12 mån
rullande
Helår
MSEK20212020%20212020%2021/202020
Orderingång1 4541 219194 4613 528265 7604 827
Nettoomsättning1 4251 181214 2793 518225 5174 756
Bruttoresultat405320271 195929291 5181 252
%28,427,1 27,926,4 27,526,3
Rörelsekostnader-241-17835-669-56818-872-771
%-1
Författare GlobeNewswire