Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Bufab Group: Kommuniké från årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Värnamo 2014-05-05

Årsstämman i Bufab Holding AB (publ) hölls den 5 maj 2014 i Värnamo.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till
disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag
fastställde årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sju,
utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Sven-Olof
Kulldorff, Hans Björstrand, Ulf Rosberg, Jörgen Rosengren, Adam Samuelsson,
Johan Sjö samt Gunnar Tindberg. Sven-Olof Kulldorff utsågs till styrelsens
ordförande.

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag
beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 1 300 000 kronor
varav 350 000 till styrelsens ordförande och 175 000 vardera till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisionsutskottets
tre ledamöter erhåller 25 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2015, att välja
Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB till revisor. Det noterades att Bror
Frid kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode till revisorer betalas efter godkänd räkning.

Valberedning

Enligt aktieägarna Bufab S.à.r.l., Lannebo fonder och Carnegie fonders förslag
beslutade årsstämman att inrätta en valberedning. Valberedningen ska bestå av
en representant för var och en av de fyra till röstetalet största
aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i
valberedningsarbetet,sam bolagets styrelseordförande. Instruktionen för
valberedningen ska gälla till årsstämman beslutar annorlunda.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för erättning
till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Boel Sundvall, Kommunikations- och IR-direktör

ir@bufab.com
tel: +46 370 69 69 61

Om Bufab
Bufab är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som
Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts
(skruvar, muttrar, brickor etc). Bufabs kunderbjudande, Global Parts
Productivity(TM), syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas
värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 23 länder. Bolagets huvudkontor finns i Värnamo och Bufab har
cirka 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2013 till 2 031 mkr och
rörelseresultatet till 201 mkr. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm,"BUFAB". Besök www.bufab.com för mer information.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl
17.30.

Kommuniké från årsstämman i Bufab Holding AB (publ)
http://hugin.info/159429/R/1782713/610292.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

HUG#1782713

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.