Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

Bufab Group: Staffan Pehrson ny VD och koncernchef för Bufab AB

PRESS RELEASE, Värnamo 15 Juli 2021


S
tyrelsen i Bufab AB (publ) (”Bufab”) har utsett Staffan Pehrson till ny VD och koncernchef för Bufab. Staffan Pehrson, som för närvarande är VD och koncernchef för Nefab Group AB, tillträder den 1 februari 2022. Som tidigare kommunicerats kommer nuvarande VD och koncernchef, Jörgen Rosengren, att stå till bolagets förfogande till och med september 2021 och Johan Lindqvist, segmentschef för Segment North, går in som tillförordnad VD och koncernchef mellan den 1 september 2021 och den 1 februari 2022.

”Bufabs styrelse är mycket glada över att kunna presentera Staffan Pehrson som ny VD och koncernchef. Staffans långa och gedigna erfarenhet från ledande befattningar framförallt hos Nefab Group och Ericsson-koncernen i kombination med hans personliga egenskaper, hans bevisade ledarskapsförmåga samt hans tekniska kompetens och affärsmässighet lämpar sig väl för Bufabs framtida behov. Vi ser fram emot att utveckla koncernen tillsammans med Staffan.”, säger Bengt Liljedahl, styrelseordförande i Bufab AB.

Staffan Pehrson, född 1968, har bland annat en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala Universitet, en mastersexamen från Case Western Reserve University i USA samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Innan han kom till Nefab Group 2016 arbetade han i över tjugo år inom Ericsson-koncernen och har där haft ett flertal ledande befattningar i olika delar av världen. Staffan är för närvarande styrelseledamot i Lindab AB.

”Jag känner mig oerhört hedrad och glad över att få förtroendet som VD och koncernchef för Bufab. Bufab är ett otroligt spännande bolag med stor potential och en stark innovationskraft. Jag har följt Bufabs fantastiska utveckling sedan börsintroduktionen 2014 och ser fram emot att tillsammans med koncernledningen och samtliga anställda vidareutveckla Bufab ytterligare i framtiden.”, säger Staffan Pehrson.

Jörgen Rosengren kommer att stå till bolagets förfogande till och med september 2021 och Johan Lindqvist, segmentschef för Segment North, kommer att gå in som tillförordnad VD och koncernchef mellan den 1 september 2021 och den 1 februari 2022.


För mer information, vänligen kontakta
:
Bengt Liljedahl, styrelseordförande, Bufab Group, telefon: +46 70 539 14 12


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 Juli 2021 kl 18.45 CEST.Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning för senaste 12 månaderna uppgick till 5,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.


Bilaga


Författare GlobeNewswire