Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

BUFAB: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 112 MLN KR 3 KV (91)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbolaget Bufab redovisar ett resultat efter skatt på 112 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (91). Resultatet per aktie uppgick till 2:85 kronor (2:42), efter utspädning.

Rörelseresultatet, på ebita-nivå, landade på 164 miljoner kronor (142), motsvarande en ebita-marginal på 11,5 procent (12,1).

Justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade ebita-resultatet till 182 miljoner kronor (142) och rörelsemarginalen till 12,8 (12,0) procent, uppger bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1.425 miljoner kronor (1.181). Den organiska tillväxten var 20 procent.

Orderingången var högre än nettoomsättningen och uppgick till 1.454 miljoner kronor, en ökning med 19 procent.
Författare Direkt-SE