Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Bulten AB: Bultens Q3 rapport 2017

Stark orderingång och förberedelser för fortsatt tillväxt.

TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 630 (601) MSEK, en ökning med 5,0%
jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35 (39) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 5,5 (6,5)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 22 (30) MSEK.
· Orderingången uppgick till 691 (602) MSEK, en ökning med 14,7%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 (55)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,50) SEK.
· Bultens joint venture-bolag Ram-Bul har tecknat ett kontrakt med
ett årligt totalt värde om cirka 5,5 MUSD vid fulla volymer, vilket
förväntas uppnås 2019/2020.

· Bulten har tecknat ett FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka
30 MEUR vid fulla volymer, vilket förväntas uppnås 2020.

· Bulten har fattat beslut om att investera cirka 80 MPLN (cirka 177
MSEK) i en ny strategiskt viktig produktions- och logistikanläggning
i Polen med beräknad produktionsstart under första halvåret 2019.

JANUARI - SEPTEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 2 116 (2 002) MSEK, en ökning med
5,7% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 155 (148) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7,3 (7,4)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 112 (109) MSEK.
· Orderingången uppgick till 2 176 (1 973) MSEK, en ökning med 10,3%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56 (228)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 5,71 (5,45) SEK.
· Nettoskulden uppgick till 13 (62) MSEK och soliditeten var 68,6
(68,1)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Bulten har fattat beslut om att göra en investering i en ny
värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 MSEK.

· Bulten förbereder VD-skifte senast år 2019 till följd av
pensionsavgång.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

"Bulten hade ett framgångsrikt tredje kvartal med tecknande av två nya
betydelsefulla kontrakt. Det ena kontraktet är ett av Bultens största
FSP-kontrakt någonsin och det andra är en inbrytning på en viktig
strategisk marknad - båda förväntas få stor betydelse för framtida
tillväxt. Under kvartalet hade vi en stark orderingång som ökade med
14,7 procent och en nettoomsättning som ökade med 5,0 procent, båda
jämförda med samma period föregående år. Tillväxten och lönsamheten
hämmades av något lägre volymer till följd av kunders modellskiften.
Utöver det har resultatet också påverkats negativt av ökade
världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av
valutaeffekter under kvartalet, framförallt i jämförelse mellan åren.
Den underliggande lönsamheten bedöms som god för att vara ett tredje
kvartal med färre produktionsdagar.

Bultens finansiella position är stark och vi är väl förberedda för en
fas av kommande tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan på våra
produkter har vi under kvartalet beslutat om att investera i
ytterligare en anläggning för produktion och distribution av
fästelement i Polen, vilken kommer att bli en av Europas främsta
fästelementsanläggningar.

Den 21 september arrangerade Bulten en kapitalmarknadsdag i
Hallstahammar med fokus på produktion och framtida utveckling där
bland annat elbilsutvecklingens betydelse för Bulten belystes.
Utvecklingen av elbilar kräver att fästelementen anpassas för nya
materialval samt designlösningar och att vi ligger i framkant med att
förse fordonstillverkare med senaste teknologin. Våra
referenskontrakt visar också att värdet i en elbil i nuläget klart
överstiger det i en bil med konventionell teknologi.

Summerat är Bulten väl rustat för att hantera prognostiserad
marknadstillväxt samt tillväxt genom tecknade kontrakt till ett
årligt värde om cirka en halv miljard kronor. De tillkommande
kontrakten startar successivt under perioden slutet av 2017 till 2018
och full produktionstakt väntas nås 2020."

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i
telefonkonferens den 26 oktober 15:30. Rapporten presenteras då av
Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström,
Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via
länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2017. Det kommer också
vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress
eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter
före start:

SE: +46856642693
UK: +442030089802
US: +18558315947

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på
www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs
försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-q3-rapport-2017,c2368237
http://mb.cision.com/Main/405/2368237/742435.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.