Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Bulten AB: Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2020

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 23
april 2020. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra
ledamöter - en representant för var och en av de tre största
aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en
ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre
största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och
ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i
september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna
avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens
ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i
valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

· Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
· Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
· Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB
· Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Bulten AB som
sammanlagt representerar cirka 53 procent av antalet röstberättigade
aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2019.
Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen,
som anses beroende till största aktieägaren Volito AB vars ägande per
den 30 september 2018 representerar cirka 23 procent av antalet
röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer
att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2020 avseende
bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter,
ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och
annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal
revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta
skriftligen, senast den 14 februari 2020, per e-post till
styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande
adress.

Bulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Liljedahl, Styrelseordförande Bulten AB
tel: 070-606 7442, e-post: chairman@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/valberedningen-utsedd-infor-bulte...
https://mb.cision.com/Main/405/2939159/1128108.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.