Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Bure Equity: Bokslutskommuniké januari-december 2018: Substansvärdestillväxten var 22,7 procent

Delårsperiod januari - december 2018

· Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid
föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent.
Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per
aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.

· Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets
inledning.

· Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX
Return Index som föll med 4,4 procent.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834).
Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

· Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid
kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

· Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari
2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.

· Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari
2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till
27,1 procent efter emissionen.

· Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019.
Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3
procent efter emissionen.

· Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav
ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår
till 27,9 procent efter transaktionen.

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en
uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning.
Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!

Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures
substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för
merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina
kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för
deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen.
Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap
och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de
onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på
marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget
under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen
i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via
satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att
skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom
vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även
tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och
Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en
dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll
kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från
toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev
jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln.
2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av
portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men
än så länge finns det få tendenser på vikande
marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt
med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/bokslutskommunike-januari-decemb...
https://mb.cision.com/Main/632/2747120/995888.pdf
https://mb.cision.com/Public/632/2747120/9c8b023fdfb3f46c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.