Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Bure Equity: Bures aktiekapital och antal aktier per 30 maj 2014

Stockholm, den 30 maj 2014

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure")
uppgår per den 30 maj 2014 till 76 051 510 aktier. Av dessa aktier
innehar Bure 348 025 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår
till 535 306 871,87 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till
81 101 985 aktier, varav 5 108 301 aktier innehades i egen räkning.
Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 871,87 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 24 april 2014 makulerat 5 050
475 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett
med 33 335 238,02 kronor genom indragning av 5 050 475 aktier. En
fondemission om 33 335 238,02 kronor genomfördes även i syfte att
återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och
fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 15 maj 2014.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier
enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 maj 2014 kl. 13:10.

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska
bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 5 är
noterade.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/bures-aktiekapital-och-antal-akt...
http://mb.cision.com/Main/632/9594025/251044.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.