Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Bure Equity: Delårsrapport Januari - mars 2014

Delårsperioden januari - mars 2014

· Substansvärdet per aktie uppgick till 36,83 kr vid periodens
utgång jämfört med 33,47 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning
med 9,9 procent.

· Bures substansvärde var 2 801 Mkr (2 431).
· Moderbolagets resultat efter skatt var 252 Mkr (240).
· Värdet på noterade intressebolag ökade med 219 Mkr.
· Bure förvärvade 9,98 procent av Catella AB (publ), noterat på
NASDAQ OMX Stockholm för 48,3 Mkr.

· Resultatet per aktie i moderbolaget var 3,31 kr (2,96).
· Totalavkastningen för Bure-aktien var 5,8 procent (5,4). SIX
Return Index ökade med 5,0 procent.

Händelser efter periodens slut

· Bures substansvärde per aktie uppgick till 38,26 kr den 23 april
2014.

VD-kommentar
Den starka börsutvecklingen fortsatte under årets första kvartal. SIX
Return Index steg med 5 procent. Det är mer än dubbelt upp jämfört
med S&P500 i USA, som steg med 1,8 procent under samma period. Den
svenska marknaden

har alltså utvecklats väsentligt bättre än den amerikanska vilket i
ett kortare perspektiv torde ta ned förväntningarna på
stockholmsbörsen.

Bures substansvärde per aktie har under samma period ökat med 10
procent. Sammantaget redovisar Bure ett resultat efter skatt på 252
Mkr. Den största faktorn var värdeutvecklingen i portföljbolaget
Micronic Mydata som under perioden ökat med 37 procent eller 171 Mkr.

Koncernen har vid årsskiftet ändrat en viktig redovisningsprincip.
Samtliga marknadsnoterade innehav kommer att redovisas till
marknadsvärden. Föregående år genomfördes motsvarande förändring
avseende redovisningen i

moderbolaget. Övergången till denna redovisningsprincip ger bättre
samstämmighet mellan Bures resultaträkning för koncern respektive
moderbolag genom att det tydligare kommer att återspegla
värdeutvecklingen för våra noterade portföljbolag.

I mars erhölls ett mycket glädjande besked för portföljbolaget Xvivo.
Vid ett sk. expertpanelsmöte angående Xvivos produktsystem med Steen
Solution röstade panelen enhälligt för att Xvivos produkter uppfyller
kraven för ett sk. HDE godkännande. Detta är ett avgörande steg i den
oerhört viktiga processen för ett slutligt marknadsgodkännande i USA,
vilket är något som bolaget har jobbat för i över sex år.

På Bures styrelsemöte i februari utsågs undertecknad till ordinarie VD
efter en tid som tillförordnad. Jag ser mycket fram emot att
fortsätta utveckla Bures verksamhet. Det är självklart "business as
usual" som gäller vilket innebär fortsatt fokus på att vidareutveckla
våra nuvarande portföljbolag samt hitta nya spännande och lönsamma
investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april
2014, kl 14.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/delarsrapport-januari---mars-201...
http://mb.cision.com/Main/632/9573869/236746.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.