Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Bure Equity: Delårsrapport januari-september 2017: Substansvärdet ökade med 24,3 procent

Delårsperiod januari-september 2017

· Substansvärdet var 126,50 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid
föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.

· Bures substansvärde var 8 770 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid
årsskiftet.

· Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent jämfört med SIX
Return Index som steg med 12,5 procent.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 864 Mkr (2 178).
Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kr (31,41).

Vd-ord

Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje
kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic,
+45,6 procent och Vitrolife, +24,9 procent, stod återigen bakom denna
fantastiska uppgång. SIX Return Index steg under samma period med 1,5
procent. En inte alltför märkvärdig uppgång för ett kvartal men
mellan månaderna var dock förändringen i indexet betydande. Under
juli och augusti föll SIX RX med 3,0 respektive 0,9 procent för att
sedan kraftigt vända uppåt under september med hela 5,6 procent.
Årets uppgång i SIX RX summerar därmed till 12,5 procent. Hittills i
år har Bures substansvärde per aktie stigit med 24,3 procent.

Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics
rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett
över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en
rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife
uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för
första gången översteg 1 Mdkr, sett över rullande 12 månader. Mycket
glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ
omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har
Mercuris omsättning stigit med ca 5 procent jämfört med föregående
år.

Under kvartalet har det varit vaktombyte i två av våra portföljbolag.
I juli tillträdde Mikael Norin som Vd för Cavotec och i september
började Erik Norberg som Vd för Lauritz. Det är alltid med stor
respekt man genomför ledarskapsbyten i organisationer med starka
kulturer. Min förhoppning är att de nya ledarna kommer att tas emot
väl i respektive organisation och att de framgångsrikt kan
vidareutveckla verksamheterna och ta dem till nya nivåer. Jag vill
avslutningsvis ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till
ledarna som lämnat.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/delarsrapport-januari-september-...
http://mb.cision.com/Main/632/2386283/748589.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.