Du är här

2013-01-18

Bygg: Dömer till Myresjöhus fördel i "fasadtvist" (Forts)

(Tillägg efter stycke tre)

(SIX) Göta hovrätt har ändrat tingsrättens dom i
"Myresjöhustvisten" i delar och befriar härigenom Myresjöhus
från ålagd ersättningsskyldighet. Tingsrättens avvisningsbeslut
upphävs och flera av fastighetsägarnas talan lämnas utan bifall.

Vidare förpliktar hovrätten samtliga fastighetsägare att
solidariskt ersätta Myresjöhus för dess rättegångskostnader.

Det framgår av domen.

Tvisten handlar om enstegstätade putsfasader, som är en fasad
utan luftspalt, vilken har visat sig innebära risker för fukt-
och mögelskador om vatten tränger in genom fasaden.

Hovrätten har gjort sin bedömning utifrån förhållandena under
åren 1999-2003 då husen i det aktuella fallet uppfördes. Idag är
det allmänt känt att metoden är riskabel.

"Kravet på fackmässighet torde, som tingsrätten konstaterat,
vara att hänföra till den kunskap som föreligger då tjänsten
utförs och inte till sådan kunskap som tillkommer
senare och som visar att tjänsten har utförts på ett mindre
lämpligt sätt", skriver domstolen.

Hovrätten finner sammantaget att Myresjöhus agerat
fackmässigt och att någon vårdslöshet inte kan läggas bolaget
till last vid valet av den enstegstätade fasadkonstruktionen.

Hovrätten var enig i domen.

I Sverige finns det uppemot 30.000 villor som är byggda med
den enstegstätade fasadtypen och över hela landet pågår
diskussioner mellan husägare och byggherrar om vem som ska stå
för kostnaderna att åtgärda fasaderna. Det kan kosta upp emot en
miljon kronor att åtgärda fasaden på en normalstor villa. Domen
anses vara vägledande för hela byggbranschen.

Ludwig Sandgren, Lars Johansson
ludwig.sandgren@six-group.se
Six News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.