Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Bygg: KO stödjer husägare i Myresjöhustvisten

(SIX) Konsumentombudsmannen, KO, går in och ger sitt stöd
till villaägarna i Svedala som driver en tvist mot Myresjöhus.
KO kommer att ställa upp med advokathjälp för att villaägarna
utan kostnad ska kunna driva målet till Högsta Domstolen.

"Det här målet har ett stort principvärde och det är därför
jag vill se ett avgörande i Högsta domstolen. Kan verkligen en
entreprenör frånsägas allt ansvar när byggtekniken som använts
uppenbarligen är helt undermålig. Det behöver vi få svar på",
säger Konsumentombudsmannen, Gunnar Larsson i ett
pressmeddelande.

Tvisten handlar om ett antal villor som Myresjöhus byggde i
Svedala under perioden 1999 till 2003. Efter att ha upptäckt
problem med fukt i fasaderna stämde husägarna Myresjöhus.
Skadorna hade uppstått till följd av att Myresjöhus använt
metoden med enstegstätade fasader. Villaägarna fick rätt i
tingsrätten i en dom som meddelades förra året. Myresjöhus
dömdes att betala ut skadestånd.

Tingsrättens bedömning var att Myresjöhus inte lyckats visa
att bolaget inte varit vårdslöst genom sitt val av den
enstegstätade lösningen.

Men tingsrättens dom ändrades av hovrätten. Hovrätten hävdar
att entreprenaden utförts på ett sätt som var normalt
förekommande vid tidpunkten då husen byggdes. Därför går det
inte att lasta Myresjöhus för vårdslöshet när företaget valde
den enstegstätade metoden.

När nu KO går in och stöttar villaägarna sker det genom så
kallat KO-biträde. I det aktuella fallet uppdrar KO åt
villaägarnas ombud att driva tvisten vidare till HD, skriver KO.

Ärendet är av oerhörd stor vikt för hela byggbranschen och
domarna har hittills varit vägledande för hur byggbolag som JM,
NCC, Peab och Skanska agerar mot sina drabbade kunder.

Samtliga av dessa fyra börsbolag har byggt hus med den
undermåliga tekniken och där kostnaderna för byten till en
korrekt fasad med luftspalt i de flesta fallen måste tas av
husägarna. I några fall har sekretessbelagda uppgörelser
träffats där husbyggare och husägare delat på kostnaderna.

Enligt uppgifter finns det upp till 30.000 hus i Sverige som
är byggda med enstegstätad metod.

På fredagen är sista dag för överklagande till Högsta
Domstolen och husägarna har nu beslutat sig för att gå vidare,
skriver SVT.se.

Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
lars.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.