Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

BYGG: NCC-RAPPORT VISAR ATT ÅTERHÄMTNING TAR TID - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggkoncernen NCC:s halvårsrapport på fredagen
visar att bolagets återhämtning tar lite längre tid än vad marknaden hoppats
på. Liksom för NCC kommer marginaltrenden i byggenheterna att vara i fokus
när Skanska på onsdag presenterar sin delårsrapport.

Det säger Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, till Nyhetsbyrån
Direkt efter fredagens rapporter från Peab och NCC.

Peab visade i sin rapport på fredagen upp ännu ett kvartal med stabila
marginaler, men på grund av sektorkollegors problem och Peabs egen historik
från några år tillbaka kan det finnas en oro bland investerare även för Peabs
lönsamhet, enligt analytikern.

"NCC:s låga rörelseresultat är en viss besvikelse. Förväntningarna på
resultatet under innevarande helår kommer troligtvis att komma ned med mer än
5 procent medan förväntningarna för nästa år kan tänkas komma ned med mindre
än så. Men så länge inga nya problemprojekt uppdagas finns det ett golv för
NCC-aktiekursen. Eventuella nya projektnedskrivningar riskerar däremot att
spoliera hoppet om en återhämtning", säger han.

NCC lyfte fram förbättringen av kassaflödet från den löpande verksamheten, som
var +804 miljoner kronor på rullande tolv månader mot -375 miljoner kronor
under helåret 2018. Även Albin Sandberg tycker att NCC:s
kassaflödesutveckling var en positiv del i rapporten.

Hjälpt av några större order i Danmark var NCC:s orderingång 16,1 miljarder
kronor för det andra kvartalet (13,8) och orderstocken nådde för första
gången upp över 63 miljarder kronor, enligt bolaget. Albin Sandberg för fram
att NCC verkligen kan tänkas ha varit noggranna rörande de order som
erhållits med tanke på de problemprojekt som nu betas av.

Liksom för NCC är det viktigaste när Skanska rapporterar på onsdag i nästa
vecka att bolaget visar på att marginalerna stabiliserar sig. Skanska har
därutöver annonserat en rad försäljningar av fastigheter inom kommersiell
utveckling.

Skanskas problem har framför allt hänförts den amerikanska verksamheten. På
senare tid har samtidigt en rad order annonserats avseende USA. Albin
Sandberg bedömer att bolaget här, likt NCC, "verkligen gjort sitt jobb"
angående erhållna order. Utvecklingen på den översta raden är mindre viktig
för aktiemarknaden jämfört med att Skanska inte tvingas till ytterligare
nedskrivningar, anser aktieanalytikern.

Peab visade i sin halvårsrapport än en gång på att bolaget tagit sig igenom de
problem som det hade för några år sedan med stabila marginaler inom bygg och
anläggning.

"På grund av sektorkollegors problem kan det finnas en oro bland investerare
för att Peab ska kunna hålla sina marginaler på nuvarande nivåer", resonerar
Albin Sandberg.

I motsats till NCC försämrades Peabs kassaflöde i det andra kvartalet. Denna
del såg "lite sämre ut för Peab", framhåller bygganalytikern. Han anser dock
att det mestadels är av bra anledningar eftersom bolaget gjort fortsatta
investeringar för att bygga upp portföljen i kommersiell
fastighetsutveckling.

Till kommande år kan det annonserade miljardförvärvet från YIT vidare tänkas
stödja Peabs vinst, fortsätter han.

Peab visade på en stabilisering inom bostadsutveckling, liksom JM tidigare
under rapportsäsongen. Då dessa aktörer är mindre beroende av enskilda
projekt har de större svängrum att styra bostadsproduktionen, samtidigt som
marknadsstatistik pekar mot en stabilisering på bostadsmarknaden.

"Skanskas bostadsdel var en viss besvikelse i det första kvartalet. Liksom
exempelvis Peab och JM kan de dock även styra sitt eget öde lite bättre än
vissa mindre aktörer. Det märks av en polarisering bland bostadsutvecklare",
säger Albin Sandberg.

Rörande fredagens byggrapporter räknar DNB med nedreviderade vinstestimat om
10-12 procent för 2019 samt 5-6 procent för de två kommande åren avseende NCC
och ser i och med det en kursnedgång på 4-5 procent som rättfärdigad.
Förväntan avseende Peabs vinst per aktie för innevarande helår kan enligt den
norska banken tänkas komma upp med cirka 7 procent, stött av den
fastighetsförsäljning som bokades i det andra kvartalet.

"De underliggande siffrorna kan tänkas dra ned konsensus avseende vinst per
aktie 1-2 procent", skriver DNB samtidigt med påpekande att orderintaget var
klenare än förväntat i kvartalet med följden att Peabs orderbok var tunnare
än förväntat vid halvårsskiftet.

NCC var ned 4,5 procent på fredagseftermiddagen medan Peab-aktien var i det
närmaste oförändrad.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News