Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Bygga Bostäder: CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)delårsrapport januari-juni 2019

2019-08-30 (10:00)

ANDRA KVARTALET 2019

Siffror jämfört med januari - juni 2018

· Nettoomsättningen minskade till 71 MSEK (137)
· Rörelseresultatet uppgick till -133 MSEK (-28)
· Resultatet efter skatt uppgick till -161 MSEK (-40)
· Eget kapital uppgick till -93 MSEK (146)
· Likvida medel var vid periodens slut 5 MSEK (24)
· Antal produktionsstartade bostäder 0 st (0 st)
· Antal bostäder i pågående produktion 83 st (257 st)
· Antalet färdigställda bostäder 90 st (100 st)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

· Inflyttning i andra delen av projekt Brandholmen om 45 nya
lägenheter i Nyköping.

· I april 2019, som en åtgärd att stärka koncernens likviditet,
såldes andelarna i dotterföretaget Bostadsbolaget Brandholmen 5 AB.
Försäljning av dotterföretaget stärkte likviditeten med 8,7 MSEK och
negativ resultateffekt om 2,7 MSEK. Dotterföretaget äger en
projektfastighet i Nyköping i närheten av projekt BRF Brandholmen
1-4.

· Skatteverket har i skatterevision av dotterbolaget CHR Bygga
Bostäder Entreprenad AB meddelat ett beslut vilket innebär att
bolagets beskattningsunderlag för mervärdeskatt och inkomstskatt höjs
för perioden 2015-2017 med ett sammanlagt belopp om 11,5 MSEK.
Skatteverket beslutar även att bolaget ska erlägga skattetillägg om
6,4 MSEK. Bolaget har reserverat motsvarande belopp. Dotterbolaget
har i slutet av juni 2019 överklagat Skatteverkets beslut och ansökt
om anstånd med betalning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Skatteverket har beviljat dotterbolaget CHR Bygga Bostäder
Entreprenad AB anstånd med betalning av skatt och skattetillägg.
Anstånd gäller fram till Förvaltningsrätten avkunnar domen.

· CHR Bygga Bostäder Holding AB har ingått ett Term sheet med
obligationsinnehavarna avseende omstrukturering av utestående
obligation om 147 mkr. För detaljer besök bolagets hemsida under
Pressmeddelanden ("Term Sheet").

· Företagsrekonstruktion av dotterbolaget CHR Bygga Bostäder
Entreprenad AB påbörjades. För detaljer besök bolagets hemsida under
Pressmeddelanden ("Term Sheet"). Stockholm Tingsrätt beslutade den 12
augusti om att tillåta en fortsättning av den pågående
företagsrekonstruktionen, som längst till den 23 oktober 2019.

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2019 kl 10.00.

För ytterligare information, var god kontakta:

Bertil Rydevik, tillförordnad VD

+46 763 145 985

bertil.rydevik@byggabostader.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bygga-bostader/r/chr-bygga-bostader-holding-a...
https://mb.cision.com/Main/15687/2892345/1098001.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.