Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Bygghemma First Holding AB: Bygghemma Group delårsrapport Q2 och januari-juni 2018

REKORDFÖRSÄLJNING-, EBITA OCH KASSAFLÖDE - ÖKAD ORGANISK TILLVÄXT TILL
19 PROCENT

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 31,3 % till 1 417,8 (1 080,0) Mkr,
varav organisk tillväxt uppgick till 18,6 % för koncernen, drivet av
DIY-segmentets organiska tillväxt på 23,9 %

· Koncernens justerade bruttoresultat* ökade med 30,6 % till 298,6
(228,5) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,1 (21,2) %

· Koncernens justerade EBITA** (rörelseresultat före av- och
nedskrivningar av förvärvade övervärden, samt jämförelsestörande
poster) uppgick till 71,7 (64,3) Mkr, med en justerad EBITA-marginal
på 5,1 (6,0) %

· Koncernens rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster,
primärt hänförliga till integrationen av Furniturebox ökade till 62,4
(56,7) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 4,4 (5,3) %

· Operativt kassaflöde*** uppgick till 171,8 (157,9) Mkr,
motsvarande en kassagenerering på 218 %

· Periodens resultat uppgick till 32,1 (23,1) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,30 (-0,62) kronor före
utspädning och 0,30 (-0,62) kronor efter utspädning

· Högre råvarupris och svagare SEK mot EUR och USD påverkade EBITA
inom heminredningssegmentet med totalt cirka -12 Mkr

Januari-juni

· Nettoomsättningen ökade med 39,6 % till 2 442,9 (1 749,7) Mkr,
varav organisk tillväxt uppgick till 16,9 %, drivet av DIY-segmentets
organiska tillväxt på 21,5 %

· Koncernens justerade bruttoresultat* ökade med 43,0 % till 519,2
(363,1) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,3 (20,8) %

· Koncernens justerade EBITA** uppgick till 102,4 (83,8) Mkr, med en
justerad EBITA-marginal på 4,2 (4,8) %

· Koncernens rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster,
primärt hänförliga till kostnader för bolagets börsintroduktion,
uppgick till 83,8 (69,6) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 3,4
(4,0) %

· Operativt kassaflöde*** uppgick till 221,8 (147,6) Mkr,
motsvarande en kassagenerering på 192 %

· Periodens resultat uppgick till -22,9 (19,6) Mkr. Det negativa
resultatet var helt hänförligt till jämförelsestörande poster

· Resultat per aktie uppgick till -0,87 (-1,78) kronor före
utspädning och -0,87 (-1,78) kronor efter utspädning

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det andra
kvartalet och januari-juni 2018, fredag 20 juli klockan 10.00 (CEST).
Mikael Olander, CEO och Martin Edblad, CFO kommer att presentera och
kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

UK: +44 203 008 9802

SE: +46 8 566 42 699

US: +1 855 831 5948

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:
https://financialhearings.com/event/11354

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
juli 2018 kl. 08.30 CEST.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller
kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD, mikael.olander@bygghemmagroup.se,
+46 (0) 708-19 43 00

Martin Edblad, CFO, martin.edblad@bygghemmagroup.se, +46 (0) 734-24 68
51

John Womack, Ansvarig för Investor Relations, ir@bygghemmagroup.se,
+46 (0) 706-78 24 99

* Justerat för jämförelsestörande poster (se "Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal"för närmare beskrivning). Jämförelsestörande poster som belastade justerat bruttoresultat uppgick till 7,1 (9,7) Mkr i kvartalet samt 14,6 (12,3) Mkr under första halvåret kopplat till integrationen av Furniturebox. Jämförelsestörande poster som belastade justerat EBITA uppgick totalt till 7,4 (12,4) Mkr i kvartalet samt 58,0 (19,6) Mkr under första halvåret och bestod av (i) förvärvskostnader om 0,3 (2,2) Mkr i kvartalet samt 0,9 (6,8) mkr under första halvåret, (ii) integrationskostnader om 7,1 (10,2) Mkr i kvartalet samt 15,0 (12,8) Mkr under första halvåret hänförliga till integrationen av Furniturebox, (iii) kostnader för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för cirka 60 nyckelpersoner i koncernen om 11,4 (-) Mkr samt (iv) kostnader för börsnotering om 30,7 (-) Mkr.
** Justerat EBITA, avser rörelseresultat före avskrivningar
relaterade till förvärv samt totala jämförelsestörande poster
(beskrivna ovan).

*** Operativt kassaflöde: Justerat EBITDA inklusive förändring av
rörelsekapital i perioden med avdrag för investeringar i materiella
och immateriella anläggningstillgångar. Kassagenerering i

procent: Operativt kassaflöde / justerat EBITDA. Se även
"Definitioner"på sid 28 i denna rapport.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bygghemma-first-holding-ab/r/bygghemma-group-d...
http://mb.cision.com/Main/16507/2577948/881036.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.