Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-17

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget eller
Moderbolaget) samlades igår i Botkyrka för årsstämman.

Bolaget är moderbolag i en koncern (nedan kallad Koncernen) bestående av
Bolaget och dess helägda dotterbolag Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets
AB (publ) samt det av dotterbolaget helägda bolaget Mitt Alby AB. Mitt Alby
AB äger och förvaltar en fastighet, med nästan uteslutande bostäder, på
Albyberget i Botkyrka kommun i Stockholms län.

Moderbolagets och Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att årets förlust, 1 091 496 kronor, tillsammans med
balanserade vinstmedel om 191 688 168 kronor skulle överföras i ny räkning
och att ingen utdelning skulle lämnas.

Till styrelsen omvaldes Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist,
Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson. Mikael Ahlström valdes
till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Revisionsbolaget Ernst&Young AB omvaldes som bolagets revisor för en period
som sträcker sig till slutet av årsstämman 2016. Arvode till revisorn skall
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslöt om nyemission av högst 2 745 aktier av serie B samt emission
om högst 1 525 teckningsoptioner, båda riktade till bolagets verkställande
direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) | +46-42-210008 |mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015, kl 08:45.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på
att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet.
Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation,
finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på
sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och Bolaget självt.
Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN
SE0006510491). Pareto Securities AB är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/165389/R/1911990/682319.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1911990

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.