Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 2

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 30 juni

* Hyresintäkter 51,4 mkr (51,5)
* Konsultarvoden 54,6 mkr (43,6)
* Bruttoresultat 45,4 mkr (44,6)
* Överskottsgrad fastighetsverksamheten 55,9 procent (57,6)
* Bruttomarginal konsultverksamheten 30,6 procent (34,2)
* Rörelseresultat 21,6 mkr (23,1)
* Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -10,0 mkr
(-0,3)
* Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 336,9 mkr (1 325,0)
* Totalresultat -2,4 mkr (10,4)
* Fritt kassaflöde 2,0 mkr (5,6)
* Resultat per aktie -0,42 kronor (1,41)
* Substansvärde per aktie 120,44 kronor (121,30)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017Vid årsstämman den 25 april 2017 fastställdes en utdelning om 0,60 kronor
(0,53) per stamaktie av serie A och B för verksamhetsåret 2016. Utdelningen
motsvarar ca 15 procent (25 procent) av nettoresultatet för 2016 justerat för
orealiserade värdeförändringar.

Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som
styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgångEn riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomförts. Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 tkr. Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs ägarandel uppgår till 57,2 procent efter den genomförda nyemissionen.För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding
AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
augusti 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en
samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande
socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett
innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl
boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN
SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Aja_del_ar_q2_2017
http://hugin.info/165389/R/2130436/813892.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.