Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 3

Stockholm 2017-11-15

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport
avseende kvartal 3 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period
föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 30 september

* Hyresintäkter 77,0 mkr (76,8)
* Konsultarvoden 81,7 mkr (62,2)
* Bruttoresultat 69,3 mkr (67,1)
* Överskottsgrad fastighetsverksamheten 58,6 procent (60,0)
* Bruttomarginal konsultverksamheten 29,5 procent (33,9)
* Rörelseresultat 35,2 mkr (35,7)
* Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -9,8 mkr
(-0,3)
* Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 340,6 mkr (1 325,0)
* Totalresultat 1,9 mkr (16,3)
* Fritt kassaflöde 9,1 mkr (11,9)
* Resultat per aktie 0,17 kronor (2,27)
* Substansvärde per aktie 121,09 kronor (121,30)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017En riktad nyemission har genomförts till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet. Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 tkr. Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs ägarandel uppgår till 60,3 procent efter den genomförda nyemissionen.Fasticon Kompetens AB har också som ett led i att finansiera
konsultverksamhetens tillväxt upptagit ett banklån om 4,5 Mkr. Räntan på
lånet är 2,05 procent och löper under tre år. Emissionslikviden liksom
banklånet kommer att användas till dotterbolaget Fasticon Supports uppstart
och tillväxt.

Väsentliga händelser efter periodens utgångMitt Alby AB har valt att förtidsförlänga utestående banklån om 430 mkr.
Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell
STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Per den 14 november har vi även utökat banklånet med drygt 57 mkr, till
ovanstående villkor, totalt har vi därmed banklån om totalt
cirka 485 mkr. Lånet ska användas till att förädla beståndet.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding
AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
november 2017, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN
SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holdingAja_del_ar_q3_2017
http://hugin.info/165389/R/2149897/825146.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.