Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-29

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) : Dotterbolaget Mitt Alby AB säljer en fastighet på Albyberget till hyresgästerna

Stockholm 2015-12-29

Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) säljer en fastighet på Albyberget i
södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening.
Fastigheten är belägen på Tingsvägen 1-3 och omfattar totalt 2 162
kvadratmeter, bestående av 27 lägenheter och fyra mindre lagerutrymmen.
Köpeskillingen uppgår till 35,5 Mkr och överstiger därmed Mitt Albys senaste
externa värdering med 15,6 Mkr, vilket motsvarar 78 procent.

Bostadsrättsombildningen genomförs som följd av en överenskommelse med
Botkyrka kommun vid förvärvet av bostadsområdet på Albyberget.
Överenskommelsen innebar att Mitt Alby skulle kunna tänka sig att ombilda en
del av hyresrätterna till bostadsrätter förutsatt att en majoritet av
hyresgästerna i ett enskilt hus önskade köpa det hus de bor i. Detta för att
skapa ett bredare utbud av boendeformer i Alby och få fler aktiva
fastighetsägare i området med gemensamt intresse av att tillsammans utveckla
stadsdelen, vilket ligger i både kommunens och Mitt Albys intresse. Dock har
Mitt Alby satt ett tak genom att inte kunna tänka sig att ombilda mer än
maximalt tio procent av hyreslägenheterna till bostadsrätter. Mitt Albys
affärsidé är att långsiktigt äga och utveckla hyresrätter byggda under
miljonprogrammet och ambitionen är att över tid bygga upp ett större bestånd
av hyresrättslägenheter.

Efter en dialog med hyresgästerna i bostadsområdet valdes huset Tingsvägen 1-3
ut för försäljning då de boende där visat ett särskilt stort intresse för att
äga sitt boende.

- Utgångspunkten för denna affär har varit att skapa en win-win-win-situation
för kommunen, köparen och säljaren. Kommunen får ökad blandning av
boendeformer i Alby, medlemmarna i bostadsrättsföreningen får äga sitt boende
och får dessutom del av ett eventuellt övervärde och vi som säljare får bra
betalt för vår fastighet. Det kapital som frigörs genom ombildningen kommer
att kunna investeras i exempelvis renoveringar av lägenheterna och att bygga
fler bostäder på Albyberget, säger Mikael Ahlström, styrelseordförande för
Mitt Alby.

- Detta är den första ombildningsaffären som genomförs i Alby någonsin och
entusiasmen bland de boende över att få köpa sin bostad har varit stor.
Intresset från hyresgästerna i det aktuella huset var betydande redan från
början och har ökat under processens gång. 93 procent av hyresgästerna har
valt att teckna bostadsrätt, berättar Mattias Tegefjord, vd för Mitt Alby.

- Vi i bostadsrättsföreningen har upplevt hur gemenskapen mellan grannar och
intresset för huset har ökat under ombildningsprocessen och vi tycker att det
skall bli spännande att få förmånen att själva ta ansvar för vårt boende,
säger Asif Choudhry, styrelseledamot i Brf Tingsvägen 1-3.

Innan bostadsrättsföreningen kan tillträda fastigheten som ägare skall en
pågående avstyckning av fastigheten först slutföras och vinna laga kraft.
Detta beräknas ske under andra kvartalet 2016.

Restate Kommersiella AB har varit Mitt Albys ombud i affären.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
(publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 29 december 2015, kl 19:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en
samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande
socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett
innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl
boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm
(ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer:
556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande_Fastighetsförsäljning
http://hugin.info/165389/R/1976044/723189.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1976044

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.