Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Tomas Bergström förvärvar optioner

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD
Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren - Autus Invest AB, Alesco
SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB - förvärvat 140
000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september
2024 (lösenperiod 1?15 september 2024) och har förvärvats för 11,94 kr per
option.

Samma huvudaktieägare har av Byggmästarens avgående VD Stefan Dahlbo
förvärvat 140 000 teckningsoptioner. Dessa optionerna gavs ut 2016, och har
en lösenkurs på 87 kr samt löper till den 15 oktober 2021 (lösenperiod 1?15
oktober 2021). Förvärvspriset per option är 1 kr plus en
tilläggsköpeskilling som maximalt kan komma att uppgå till 73 kr per option
och som bestäms av Byggmästarens aktiekurs vid lösen.

?Vi tycker det är väldigt roligt att Tomas har ökat sin investering i
Byggmästaren ytterligare och att Stefan, även efter avyttringen, kommer att
vara en stor långsiktig aktieägare i bolaget och styrelseledamot?, säger
Byggmästarens ordförande Mikael Ahlström.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Ahlström, styrelseordförande
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
mikael.ahlstrom@gmail.com

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets
styrelseordförande den 29 juli 2019, kl 17:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm
(ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409
421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/

Författare Hugin Nyheter