Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-25

Byggmax: Bokslutskommuniké januari-december 2017

Implementeringen av den nya strategin fortsätter enligt plan.
Byggmax-segmentet har kommit längst och genomförandet av de
strategiska initiativen har bidragit

positivt till Byggmax-segmentets starka lönsamhetsutveckling under
2017 (justerad EBITDA-marginal +0,7%-enheter). Skånska Byggvaror är
mitt i en transformation och kostnadsbasen omstrukturerades i det
fjärde kvartalet.

Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av
implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk
konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av

tidigt höstväder och en svagare NOK. I kvartalet minskade
försäljningen med 2,5 procent, påverkat negativt av valutaeffekter
(-1,2%-enheters påverkan) och försäljningsutvecklingen i Skånska
Byggvaror (-2,4%-enheter påverkan) som i huvudsak beror på aktiva
beslut att minska mindre lönsam försäljning. EBITDA-marginalen
exklusive engångsposter minskade 0,9 procent, signifikant påverkat av
en svagare NOK.

Den underliggande Byggmax-verksamheten utvecklades positivt i
kvartalet, med ökad försäljning, ökade marknadsandelar, och ökad
lönsamhet.

1 oktober - 31 december
· Nettoomsättningen uppgick till 950,2 (974,9) Mkr, -2,5 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 1,9 (-9,1)
procent.

· Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (29,8) procent.
· EBITDA uppgick till -1,9 (94,1) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter
uppgick till 22,1 (30,9) Mkr.

· EBITDA marginalen uppgick till -0,2 (9,7) procent. EBITDA marginalen
exklusive engångsposter uppgick till 2,3 (3,2) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till -59,0 (55,2) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -58,3 (56,8) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,0 (0,9) kr.
1 januari - 31 december
· Nettoomsättningen uppgick till 5 321,4 (5 219,3) Mkr, +2,0 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,1 (+0,8)
procent.

· Bruttomarginalen uppgick till 31,0 (30,6) procent.
· EBITDA uppgick till 444,9 (581,3) Mkr. EBITDA exklusive
engångsposter uppgick till 474,8 (469,0) Mkr.

· EBITDA marginalen uppgick till 8,4 (11,1) procent. EBITDA marginalen
exklusive engångsposter uppgick till 8,9 (9,0) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 271,9 (391,8) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 194,6 (284,6) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggmax/r/bokslutskommunike-januari-december-2...
http://mb.cision.com/Main/109/2437686/781791.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.