Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

BYGGmax: Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2014

Pressmeddelande

Byggmax årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för
de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2013 ska lämnas
med 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen
den 13 maj 2014. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden
AB fredagen den 16 maj 2014.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval
av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Stefan Linder, Anders
Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Som ny styrelseledamot
valdes Karin Hygrell Jonsson. Fredrik Cappelen omvaldes som
styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen utgår med 1 500 000 kronor att fördelas med 500 000
kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar
av Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell
Jonsson.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning
innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per
den 31 augusti äger utse varsin ledamot. Principerna är oförändrade i
förhållande till de principer som antogs på årsstämman 2013.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak
innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 8 maj 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pernilla Walfridsson, CFO Byggmax, Mobil: 076-119 00 40, E-post:
pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, VD Byggmax, Mobil: 0761-19 00 20, E-post:
magnus.agervald@byggmax.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggmax/r/byggmax-group-ab--publ--arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/109/9581314/242430.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.