Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Byggmax: Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2016

Pressmeddelande 2016-05-10 kl 15:00

Byggmax årsstämma ägde rum tisdagen den 10 maj 2016 i Stockholm. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för
de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2015 ska lämnas
med 2,14 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen
den 12 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden
AB tisdagen den 17 maj 2016.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval
av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt Karin
Hygrell Johnsson, Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Som nya
styrelseledamöter valdes Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Anders
Moberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen utgår med 2 225 000 kronor att fördelas med 575 000
kronor till styrelsens ordförande samt med 275 000 kronor till var
och en av övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning
innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per
den 31 augusti äger utse varsin ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Byggmax Group AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj
2016, kl 15.

Byggmax Group AB (publ)
Stockholm den 10 maj 2016

För mer information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, CEO
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Byggmax
startades 1993 och finns för närvarande med 77 butiker i Sverige från
Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor år
2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 31
anläggningar i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande
beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att
vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa
byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat
drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen
och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt
för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Buildor är en
snabbväxande online-aktör inom byggvaror, med en omsättning på knappt
50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en
tillväxt på över 150 procent samma tidsperiod. Buildor och Skånska
Byggvaror förvärvades av Byggmax Group i november 2015. Byggmax
Groups aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggmax/r/byggmax-group-ab--publ--arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/109/2006098/513731.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.