Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Byggpartner: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Oktober - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 514,3 (414,2) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,4 (13,0) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (3,1) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 (9,6) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 1,03 (0,80) kronor

· Orderingången uppgick till 353 (394) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,8 (17,9)
Mkr

Januari - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 655,5 (1 316,8) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 45,8 (40,8) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,8 (3,1) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 34,9 (31,1) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 2,88 (2,57) kronor

· Orderingången uppgick till 2 098 (1 453) Mkr

· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 043 (1 601) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124,0 (78,1)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25,4 (31,9) procent

· Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 2,75 (2,50) per aktie

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"2018 var ett år som präglades av en stark tillväxt, ett starkt
kassaflöde och en rekordstor orderingång. Marginalen i fjärde
kvartalet går äntligen åt rätt håll och styrelsen föreslår en ökad
utdelning! "

[image]

VD:s kommentar

Ett halvår har nu gått sedan mitt tillträde som VD och vi har under
fjärde kvartalet fortsatt att fokusera på att öka vår lönsamhet. Vi
är inte nöjda med rörelsemarginalen men har kommit en bit på vägen
med de åtgärder vi startade under tredje kvartalet och vi har
fortsatt en hög aktivitetsnivå.

Vi växer som företag och orderstocken på över två miljarder fortsätter
att driva vår omsättning. Marknadsarbetet med att välja rätt kunder
och prioritera partneringprojekt fungerar väl. I fjärde kvartalet
landade omsättningen på 514 miljoner kronor, en ökning med 24 procent
jämfört med samma period föregående år. För helåret uppgick
omsättningen till 1 655 miljoner kronor, en ökning med 26 procent
jämfört med föregående år. Den stora orderstocken och med en stor
andel partnering, ger oss en stark position och skapar trygghet för
framtiden.

Vi upplever fortsatt att marknaden överlag är god inom de geografier
och segment som vi verkar inom, framförallt samhällsfastigheter,
kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har
aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser
vi en fortsatt god efterfrågan.

Stabil utveckling av marginal och rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) ökade i kvartalet med 27 procent till drygt
16 miljoner kronor och för helåret ökade rörelseresultatet (EBIT) med
12 procent till knappt 46 miljoner kronor. Marginalen under fjärde
kvartalet ökade till 3,2 procent och för helåret landade den på 2,8
procent. Vi har satt tydliga mål för att på medellång sikt öka vår
marginal till minst fem procent. Det gör vi genom att välja rätt
kunder och projekt, att utveckla partneringerbjudandet och att varje
dag bli bättre på projektstyrning genom att investera i rätt
kompetens hos våra medarbetare - vår viktigaste tillgång. Segmentet
Service hade en stabil utveckling under fjärde kvartalet och för
helåret. Ställningar och fallskydd ökade omsättning och resultat
under kvartalet samt även på helåret.

Fortsatt starkt kassaflöde och styrelsen föreslår ökad utdelning

Vi är en renodlad byggare och har en kapitaleffektiv affärsmodell med
låg kapitalbindning. Kassaflödet under fjärde kvartalet var ca 53
miljoner kronor jämfört med knappt 18 miljoner kronor samma kvartal
föregående år. För helåret var kassaflödet drygt 124 miljoner kronor
jämfört med drygt 78 miljoner kronor föregående år.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 2,75
kronor per aktie, en ökning från 2,50 kronor per aktie, dvs plus tio
procent jämfört med föregående år.

Vår affärsmodell partnering ger förutsättning för hållbart byggande

För oss på ByggPartner är det avgörande att stå för ett hållbart
byggande. På vår hållbarhetsdag i januari 2019 fördjupade vi dialogen
med våra kunder om hur vi tillsammans kan ta ett större ansvar och
hitta framtidens arbetssätt. Vi kan konstatera att vår affärsmodell
partnering ger oss unika förutsättningar att genomföra analyser i
projektens inledande skeden och därmed styra mot hållbara val. Vi är
övertygade att ökad samverkan är framtidens arbetssätt för att nå ett
hållbart byggande.

Nästa steg

Vi fortsätter att leverera på vårt tillväxtmål som är att växa med
10-15 procent per år. Under helåret ökade vi omsättningen med 26
procent. Vårt andra finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal
(EBIT) på över fem procent. Här har vi mer att göra och det är här
mitt fokus som VD ligger. Det tredje finansiella målet är att dela ut
en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt och i
år föreslår styrelsen en utdelning om ca 100 procent till följd av
stark orderingång, hög nettokassa och inga väsentliga planerade
investeringsbehov.

Vi växer som företag och investerar i våra medarbetare som är vår
allra viktigaste tillgång för att nå våra mål.

[image]

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
februari 2019 kl. 08.30.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i
Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet
inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de
marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad,
Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i
Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och
Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6
miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North
Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är
utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003
99.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/bokslutskommunike-januari---dece...
https://mb.cision.com/Main/12954/2739682/990225.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.