Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Byggpartner: Delårsrapport, januari - juni 2017

April - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 320,6 (331,8) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,4 (9,6) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (2,9) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,6) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,65 (0,63) kronor
· Orderingången uppgick till 408 (523) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,1
(-25,3) Mkr

Januari - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 610,8 (657,1) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,1 (26,1) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (4,0) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 14,7 (20,2) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,22 (1,67) kronor
· Orderingången uppgick till 849 (946) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 704 (1 404) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,4
(-22,8) Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 33 (39) procent
Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

"Bra kassaflöde, vi har vunnit stora partneringprojekt och marginalen
är på väg uppåt."

[image]

[image]

Tule Plaza, ett projekt åt Vectura Fastigheter AB

VDs kommentar

Bra kassaflöde, vi har vunnit stora partneringprojekt och marginalen
är på väg uppåt.

Stärkt resultat

Under andra kvartalet har vårt intensiva arbete med projektstyrning
och kassaflöde börjat bära frukt, kassaflödet är uppe på en bra nivå
och marginalerna är på väg upp. Resultatet förbättrades och vår
marginal ökade till drygt tre procent under andra kvartalet.

Vunnit stora partneringprojekt

Tilldelningen av nya projekt var bra under kvartalet och fler projekt
är på väg in i orderstocken. Vi vann projektet Kvarteret Hulte &
Högne där 230 nya lägenheter ska byggas tillsammans med Bostads AB
Mimer i Västerås. I Avesta vann vi ett projekt där vi ska bygga ett
större äldreboende och en förskola tillsammans med Gamla Byn AB. Det
här är två stora partneringprojekt som kommer att påverka
orderstocken positivt när de orderläggs.

Ny marknad etablerad

Särskilt glädjande är att vi har öppnat en ny marknad i Arboga. Vi
vann, efter rapportperioden, ett stort avtal som innebär att vi under
en femårsperiod kommer att vara strategisk leverantör åt Arboga
kommun. Vi håller just nu på att identifiera och bemanna ett flertal
projekt. Vi räknar med att kunna orderlägga de första projekten under
slutet av 2017.

Segmentens utveckling

I entreprenadverksamheten hade vi många stora projekt i projektering
under andra kvartalet i år jämfört med föregående år. Detta
tillsammans med fördröjning av projektstarter under första kvartalet
har gjort att vår omsättning minskat jämfört med samma period
föregående år. Under kvartalet vann vi projektet kvarteret Snedkanten
i Leksand. Projektet kommer att redovisas i orderingången under
tredje kvartalet. Vi har en positiv trend i verksamhetens
resultatutveckling.

Byggservice har under det senaste året visat en positiv utveckling och
fortsatte sin expansion till nya marknader. Vi öppnade ett nytt
servicekontor i Ludvika, en intressant stad vi kommit in bra i.
Satsningen på ökade resurser i byggservice och nyetableringen av
Ludvikakontoret har medfört ökade kostnader under kvartalet.

Ställningsbolagets resultat och marginal för andra kvartalet ökade med
volymer som var i nivå med motsvarande period föregående år. Vårt
fokus är att öka marginalerna i projekten och vara noggranna vid val
av kund och projekt.

Kompetenta medarbetare - vår nyckel till framgång

Arbetet med att stärka upp organisationen med fler kompetenta
medarbetare fortsätter. Det är nödvändigt att anställa för att kunna
nå våra tillväxt- och lönsamhetsmål och vi har varit lyckosamma under
första halvåret och i takt med att medarbetarna börjar kan vi ta fler
projekt.

Partneringmodellen - stort intresse hos våra kunder

Marknaden är fortsatt god och vi ser en ökad efterfrågan på
partneringprojekt. Vi kommer att fortsätta vara noggranna vid val av
vilka projekt vi skall offerera och arbetar nära våra
underentreprenörer för att säkra kostnader, kvalitet och leverans.
Det finns ett stort intresse hos nya och befintliga kunder att arbeta
i partneringmodellen och vi ser med tillförsikt framåt.

Falun den 25 augusti 2017

Sverker Källgården

VD

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i
Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet
inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de
marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad,
byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i
Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och Västerås.
ByggPartner har cirka 415 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder
kronor 2016. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier
och aktien handlas med kortnamn BYGGP.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/delarsrapport--januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/12954/2331968/713752.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.