Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-05

Byggpartner: Handeln av ByggPartner på Nasdaq First North Premier inleds i dag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

ByggPartner i Dalarna Holding AB ("ByggPartner" eller "Bolaget")
meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier
inleds i dag under kortnamn "BYGGP" med ISIN SE0009242324. Utfallet
för Erbjudandet i samband med noteringen presenterades den 1 december
2016.

Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland allmänheten i
Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet.
Erbjudandet övertecknades flera gånger. Cirka 5 000 investerare har
tilldelats aktier i ByggPartner.

Sverker Källgården, VD, kommenterar:

"Noteringen på Nasdaq First North Premier välkomnas varmt av mig och
våra medarbetare. Jag vill välkomna alla nya aktieägare till
ByggPartner och jag tycker det är jättekul att en stor del av
ledningen däribland mig själv, delar av styrelsen och cirka 120 av
våra medarbetare har köpt aktier i Erbjudandet. Vi kommer att arbeta
hårt för att fortsatt visa att ByggPartner är ett bolag med stabil
lönsamhet och tillväxt i enlighet med våra finansiella mål, vilket
går hand i hand med vårt mål att skapa hållbara värden för våra
kunder och aktieägare. Vår affärsidé är att med engagemang och enkla,
genomtänkta lösningar effektivisera byggprocessen."

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är Selling
Agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i
Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, ByggPartner

Tel: +46 243 55 95 70

Mob: +46 70 416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se
(sverker.kallgarden@byggpartner.com)

Claes Thelander, ekonomichef, ByggPartner

Tel: +46 243 55 95 44

Mob: +46 70 416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Om ByggPartner

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen,
Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att
fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de
marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad,
byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se
www.byggpartner.se.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities komma att genomföra
transaktioner i syfte att stödja

marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än den nivå som
annars skulle råda på marknaden. Dessa stabiliseringsåtgärder kan
komma att utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden
eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under
perioden som börjar den dagen för offentliggörandet av det slutliga
priset i Erbjudandet och avslutas 30 dagar därefter. Under inga
omständigheter kommer transaktioner genomföras till ett pris som är
högre än priset i Erbjudandet. Pareto Securities och dess ombud
behöver inte vidta några av dessa åtgärder och det går därmed inte
att garantera att några stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Om
de vidtas kan Pareto Securities eller dess ombud avsluta någon av
åtgärderna när som helst och de måste avslutas i slutet av den
30-dagarsperiod som nämns ovan. Med undantag från vad som krävs
enligt lag eller annan föreskrift, avser Pareto Securities inte att
offentliggöra omfattningen av några stabiliseringsåtgärder.

Certified Adviser

Pareto Securities är utsedd till Certified Adviser för ByggPartner.

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna
kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer,
förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna
kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade
investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan
vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt
registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som
återfinns i denna kommunikation gäller enbart per dagen för denna
kommunikation och kan ändras utan särskild underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/handeln-av-byggpartner-pa-nasdaq...
http://mb.cision.com/Main/12954/2136778/599314.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.