Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

C-Rad AB: C-RAD kommenterar beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

C-RAD meddelar idag att som följd av överträdelse av Nasdaqs regelverk,
relaterat till tidpunkten för offentliggörandet av ett pressmeddelande i
december 2017, så har disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm beslutat att
ålägga bolaget disciplinära påföljder. Disciplinnämnden ålägger C-RAD att
betala vite uppgående till SEK 410 000, motsvarande 2 årsavgifter, till
följd av överträdelse av regelverkets punkter för offentliggörande av
insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till
aktiemarknaden.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

Bakgrund
Kl 13:00 den 12 december 2017 publicerade ett bolag som C-RAD är
underleverantör till ett pressmeddelande med innebörden att omfattningen av
ett tidigare ingånget avtal nu hade begränsats i omfattning. C-RAD
uppmärksammar detta pressmeddelande under eftermiddagen den 12 december och
inleder då efterforskningar som leder till insikten att detta också innebär
att förväntade order till C-RAD minskar i omfattning. C-RAD publicerar
påföljande morgon, kl 08:30 den 13 december, ett pressmeddelande med denna
innebörd.

Nasdaq har ifrågasatt tidpunkten för publiceringen av detta pressmeddelande
och har enligt beslut i disciplinnämnden funnit att C-RAD brutit mot
regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt
kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

Kommentar från C-RAD angående beslutet
C-RAD respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm
har framfört. C-RAD bestrider att bolaget inte har haft kapacitet för
informationsgivning till aktiemarknaden. C-RAD konstaterar att bolaget inte
fullgjort alla krav för att kunna tillämpa marknadsmissbruksförordningens
möjlighet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation utan delar
disciplinnämndens slutsats att pressmeddelandet den 13 december kl 08:30
borde ha offentliggjorts genast då det var färdigställt kl 23:15 den 12
december.

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och CRAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget
har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för
direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i
Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett
helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på
NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bilaga

* PR 20191108 Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.