Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

C-RAD AB – Delårsrapport januari-mars 2016

port januari-mars 2016

Press meddelande 2016-05-09

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2016

-- Nettoomsättning: jan–mars 17,3 (15,2) MSEK, +13 %
-- 12 månader rullande 68,2 (57,3) MSEK +19 %
-- Orderingång: jan–mars 13,0 (22,1) MSEK, -41 %
-- 12 månader rullande 79,0 (75,8) MSEK +4%
-- Rörelseresultat: jan–mars -8,2 (-2,4) MSEK
-- Resultat per aktie: jan–mars -0,39 (-0,15)

· Catalyst har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket, CFDA
· C-RAD har fått sin första beställning från ett amerikanskt
protonbehandlingscenter
· Styrelsen i C-RAD föreslår en företrädesemission och säkrar
finansiering av verksamheten fram till 2017 då kassaflödet förväntas bli
positivt

Kommentar från Tim Thurn, VD:

Under första kvartalet bygger vi vidare på det vi uppnått under 2015.
Omsättningen för hela koncernen uppgick till 17,3 MSEK under första kvartalet
2016. Detta är en förbättring med 13 procent jämfört med första kvartalet 2015
och ligger helt i linje med våra budgeterade mål. Orderingången uppgick till 13
MSEK under första kvartalet 2016, vilket innebär en minskning med 41 procent
jämfört med första kvartalet 2015. Vi fortsätter att se en betydande tillväxt i
såväl USA och Asien som i Frankrike, vilket också återspeglas i orderingången.
Därmed ser vi en ökning i de flesta region och nedgången noterades särskilt i
Norden och det tyskspråkiga klustret. Dessa regioner bör dock betraktas mot
bakgrund av att förra årets första kvartal var exceptionellt starkt. I vår
bransch brukar det första kvartalet inte vara så starkt, särskilt inte i Europa
och Asien, där de flesta av våra kliniska kunder är offentligt finansierade;
där brukar efterfrågan istället vara starkast under fjärde kvartalet. Trots
denna svacka ndras inte våra övergripande förväntningar på året. Det är endast
i ett fall vi har förlorat en order, medans andra har skjutits upp.

Viktiga händelser under kvartalet omfattar godkännandet från det kinesiska
läkemedelsverket (China Food and Drug Administration, CFDA) för
marknadsföringen och försäljningen av Catalyst-systemet, i tillägg till det
tidigare godkännandet av våra Cyrpa-lasersystem. Vid de marknadsförberedelser
och presentationer till kliniska grupper som hittills utförts har vi noterat
stort intresse från potentiella kunder. I maj kommer ett kliniskt symposium att
hållas i Shanghai för våra kinesiska kunder, med internationella talare som
presenterar sina erfarenheter och forskningsresultat. De första upphandlingarna
där C-RADs produkter deltar pågår nu. C-RADs nya version av Catalyst-systemet,
som är avsedd att användas i proton- och partikelterapi, har anpassats för att
utföra de sofistikerade strålbehandlingstekniker som blir allt vanligare. Vi
tog oss in på protonterapiarenan förra året, då vi fick vår första order i
Sverige, och extremt positivt är att vi nu har tagit emot en första order även
i USA. Vi kommer att fortsätta fokusera på proton- och partikelterapimarknaden,
som förväntas växa med 14–17 procent per år fram till 2030.

För att förbättra bruttovinstmarginalen ytterligare har vi lanserat en serie
initiativ avsedda att utveckla och optimera leverantörskedjan. C-RADs mål är
att öka bruttovinstmarginalen från 52 procent under 2015 till 60 procent under
2017.

En uppdatering om den rättsprocess som drivs av Beamcular AB: Parterna har
lämnat in sina inlagor och bevisuppgifter till tingsrätten. Domstolen har
bestämt att huvudförhandlingen ska äga rum i slutet av september. Vi bedömer
att C-RAD har mycket goda chanser att vinna målet och att patentet ifråga inte
har så stor betydelse, eftersom det inte används i vår affärsverksamhet.

C-RADs utställning vid European Society for Radiotherapy & Oncology
(ESTRO)-mötet som ägde rum i början av maj i Torin, Italien, var välbesökt.
Besökarna var mycket intresserade av stereotaktiska (SRS) behandlingar och
behandlingar mot bröstcancer.

Samarbetet med CERN med avseende på utvecklingen av GEMini-detektorn hjälpte
oss att utveckla en mer robust detektor med förbättrad bildkvalitet. Vi har
utökat testerna av detektorn vad gäller kliniska bilder. Vi har även dragit
igång kommersiella aktiviteter med vårt GEMini-detektorsystem, med inriktning
mot specifika kunder. Efter kvartalets slut, vid årsstämman den 14 april,
godkändes en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission på totalt 45 MSEK,
med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. VD, CFO, styrelsen och
de tre största aktieägarna – Per Hamberg, Olle Stenfors och Lars Kling – har
alla åtagit sig att teckna sina pro rata-aktier. Hamberg och Kling har dessutom
garanterat ytterligare 23 MSEK, vilket tillsammans med ytterligare
garantiåtaganden från andra innebär att nyemissionen är fullt garanterad.

När vi blickar framåt fortsätter vi att se starka tecken på finansiell tillväxt
på våra viktigaste marknader samt inom vår serviceverksamhet, som utvecklas
väl. Detta stärker vår tillförsikt om att vi kommer att uppnå de strategiska
målen.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem.
Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har
för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och
utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD
SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta
(Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras
C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har
grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i
Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa
International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att
integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste drmed offentliggöras
enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.