Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

C-RAD AB – Delårsrapport juli-september 2016

rt juli-september 2016

Pressmeddelande 2016-11-14

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2016

-- Nettoomsättning: jul-sep 22,5 (15,4) MSEK, +46 %
-- 12 månader rullande 75,5 (64,3) MSEK +17 %
-- Orderingång: jul-sep 28,2 (23) MSEK, +23 %
-- 12 månader rullande 98,3 (86,1) MSEK +14 %
-- Rörelseresultat: jul-sep -7,9 (-7,0) MSEK
-- Resultat per aktie: jul-sep -0,29 (-0,33)
-- Bill Dowd utnämns till chef för det amerikanska dotterbolaget C-RAD Inc.
-- Lars Nyberg invald som ny styrelseledamot och styrelseordförande för C-RAD.
-- C-RAD mottar den första beställningen från Belgien på system till ett värde
av 6,1 MSEK.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Rekordhög orderingång från USA

Efter att ha rapporterat den högsta orderingången någonsin under det andra
kvartalet kan vi nu presentera den hittills högsta kvartalsomsättningen:
intäkterna ökade med 46 % till 22,5 (15,4) MSEK. Orderingången uppgick till
28,2 MSEK vilket motsvarar en ökning på 23 %, eller 5,3 MSEK jämfört med samma
period 2015.

Framgång i alla tre säljkanaler: den ordermässigt starkaste utvecklingen stod
den nordamerikanska marknaden för genom direktförsäljning av vår lokala
säljstyrka, en ökning av orderingången om 380% till 15,0 (3,9) MSEK jämfört med
samma period föregående år. Bland ordrarna kan nämnas en från två universitet
som beslöt sig för att utrusta ett flertal center med C-RADs lösning för
andningsstyrd strålbehandling men även för så kallad stereotaktisk
strålbehandling. En annan framgång var C-RADs första projekt i Belgien vilket
resulterade i en order på ett flertal Catalyst, Catalyst HD och Sentinel
4DCT-system genom en lokal distributör. C-RAD fortsätter att utveckla
försäljningssamarbetet med våra OEM-partners och vi har nu mottagit våra första
två ordrar genom General Electric. Den ökande orderingången visar på det
förtroende som kunderna har för C-RAD och bekräftar att vår expansion av
försäljningsstyrkan har lyckats.

Bruttovinsten för hela perioden januari-september har ökat från 53 % under
föregående år till 56 % 2016. C-RAD arbetar kontinuerligt med att optimera
leverantörskedjan. Detta arbete lägger grunden för långsiktig lönsam tillväxt,
vilket resultatet i det tredje kvartalet är ett första bevis på.

I tvisten mellan Beamocular och C-RAD har Patent och marknadsdomstolen vid
Stockholms Tingsrätt lämnat sin dom och bekräftat C-RADs rätt till det
ombestridda patentet. Överklagansperioden tar slut den 17 november.

Jag är glad att få välkomna Svea Ekonomi AB, en stabil och välrenommerad
investerare, som aktieägare i C-RAD. Svea Ekonomi är en självständig
finansiell koncern med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Detta är ett
steg att stärka vår investerarbas med långsiktiga institutionella investerare.
Under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande kommer Lars Nyberg
att köpa ytterligare 600 000 aktier. Dessa båda transaktioner förbättrar
bolagets kassa med cirka 21 MSEK och är ett bevis på att C-RADs verksamhet
attraherar investerare.

Vi befinner oss nu mitt i det fjärde kvartalet. För oss betyder det “alle man
på däck” och fokus på att skapa resultat före årsskiftet, vilket lägger grunden
för fortsatt tillväxt under 2017.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har
för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning:
C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det
fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt
dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ
Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016
kl. 08.30 CET.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.