Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

C-Rad: Föreslår företrädesemission och riktad emission (Ny)

(Lägger till mer information om bakgrund till emissioner)

(SIX) C-Rads styrelse föreslår att årsstämman beslutar om emission
av högst 5.506.330 aktier, varav högst 172.577 aktier skall vara
A-aktier och högst 5.333.753 aktier skall vara B-aktier.
Teckningskursen för aktierna av respektive serie föreslås vara 8,25
kronor per aktie, totalt drygt 45 miljoner kronor om samtliga aktier
tecknas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägarna får en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen
innehavd aktie. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny
aktie av respektive aktieslag i företrädesemissionen.

Emissionen uppges till fullo vara garanterad genom
teckningsförbindelser och garantier.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om en riktad
emission, kallad övertilldelningsoptionen, av högst 1.818.181
B-aktier. Teckningskursen för aktierna föreslås vara 8,25 kronor per
aktie, vilket ger ett emissionsbelopp på totalt cirka 15 miljoner
kronor. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas och är villkorad av att
företrädesemissionen är övertecknad. Tilldelning av nya aktier
i denna emission föreslås ske utifrån efterfrågan samt med syftet att
skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare
med ett långsiktigt ägarintresse i bolaget, samt för att uppnå en god
spridning av bolagets aktier.

C-rad avser att använda likviden från företrädesemissionen för att
täcka rörelsekapitalbehovet fram till att bolaget blir "långsiktigt
kassaflödespositivt", vilket de tror kommer hända under 2017. Likviden
ska även finansiera ökade försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter i bolagets huvudmarknader.

Vidare kommer cirka 15 miljoner kronor att användas för att
återbetala ett aktieägarlån och ett brygglån. Emissionslikviden från
övertilldelningsoptionen kommer att användas för "en snabbare
expansion".

Teckningsåtaganden från aktieägare om cirka 7,1 miljoner kronor och
garantiåtaganden om cirka 38,3 miljoner kronor har mottagits, vilket
innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.